Jak długo po usunięciu guzków śpiewaczych może się utrzymywać chrypka i pogorszenie mowy (ubezdźwięcznianie) u 10-letniego chłopca?

17.11.2021

Odpowiedziała

dr n. biol. Anna Żebryk-Stopa
Pracownia Logopedyczna Katedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Odpowiedzi na to pytanie powinien udzielić lekarz laryngolog–foniatra po przeprowadzeniu badania specjalistycznego, jakim jest wideolaryngostroboskopia pozwalająca na precyzyjną ocenę morfologiczną i czynnościową stanu narządu głosu.

Zaburzenia mowy uderzająco często współistnieją z guzkami głosowymi, co może wynikać z ogólnego osłabienia koordynacji aparatu artykulacyjnego i fonacyjnego. Pruszewicz wykazał, że w 60% przypadków dysfonie dziecięce związane były z różnymi zaburzeniami mowy (np. mowa bezdźwięczna) i słuchu. Afonia może być objawem poważniejszych zaburzeń emocjonalnych, których leczenie pozostaje w kompetencji psychiatrów dziecięcych i psychologów. Program rehabilitacji foniatryczno-logopedycznej powinien uwzględniać nie tylko uwarunkowania morfologiczno-czynnościowe, ale w równym stopniu, a często w pierwszej kolejności, także uwarunkowania emocjonalne i stresowe.

Piśmiennictwo:

1. Pruszewicz A. (red.): Foniatria kliniczna. Warszawa, PZWL, 1992
2. Kubiak Sz., Wiskirska-Woźnica B., Demenko G.: Zarys higieny narządu głosu. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2006
3. Obrębowski A.: Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 2008
4. Szkiełkowska A., Kazanecka E.: Emisja głosu, wskazówki metodyczne. Warszawa, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 2011

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej