Czy z uwagi na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej należy udostępnić kserokopię dokumentacji medycznej Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie?

28.12.2021

Pytanie nadesłane do redakcji

Czy z uwagi na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej należy udostępnić kserokopię dokumentacji medycznej Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie? Czy może to być informacja o stanie zdrowia dziecka (choroby przewlekłe, stale podawane leki)?

Odpowiedziała

dr n. prawn. Tamara Zimna, radca prawny
Kancelaria Prawa Medycznego, Oświęcim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz organizator rodzinnej pieczy zastępczej mają prawo do uzyskania informacji oraz otrzymania lub wglądu do wszelkiej dostępnej dokumentacji, w tym prawnej i medycznej, dotyczącej przyjętego dziecka.1

Zgormadzona dokumentacja o stanie zdrowia dziecka w pieczy zastępczej jest przekazywana na podstawie ustawy przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie2 do rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej oraz zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka dokonują oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka w celu oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb.3

Stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji decyduje o umieszczeniu dziecka wymagającego szczególnej opieki w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej (gdy ze względu na stan zdrowia dziecka nie można umieścić w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej).4 Gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka należy także do zadań ośrodka adopcyjnego, do których przetwarzania jest ustawowo upoważniony.5

Przypisy:

1. Na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 821)
2. Na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 5) i ust. 2 pkt 7) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
3. Art. 129 pkt 5), art. 136 pkt 5) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
4. Art. 109 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
5. Art. 156 ust. 1 pkt 1), art. 161 ust. 3 pkt 6) i 11) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wybrane treści dla pacjenta:

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej