Z jaką częstością występują poszczególne scenariusze rozwoju dziecka z agenezją ciała modzelowatego?

21.04.2022

Odpowiedziała

dr n. med. Milena Świtońska
Katedra Neurochirurgii i Neurologii, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Jest to bardzo trudne pytanie, gdyż wachlarz objawów w agenezji ciała modzelowatego jest niejednorodny. Wyróżnia się jednak trzy wzorce związane z tą wadą mózgu:

  • ciężki deficyt neuropsychiatryczny, kiedy agenezja ciała modzelowatego współistnieje z innymi wadami mózgu
  • zaburzenia neurorozwojowe, w tym autyzm
  • pozornie łagodne zaburzenia z prawidłowym ilorazem inteligencji, ale z istotnymi deficytami neuropsychologicznymi.

Dotychczas nie opublikowano badań, które pozwoliłyby odpowiedzieć na to pytanie. Potrzebne są duże prospektywne badania mające na celu dokładną ocenę rozwoju psychomotorycznego dzieci z izolowaną agenezją ciała modzelowatego przy użyciu standardowych narzędzi.

Piśmiennictwo:

1. Chiappedi M., Bejor M.: Corpus callosum agenesis and rehabilitative treatment. Ital. J. Pediatr., 2010; 36: 64
2. Moutard M.L., Kieffer V., Feingold J. i wsp.: Agenesis of corpus callosum: prenatal diagnosis and prognosis. Childs Nerv. Syst., 2003; 19 (7–8): 471–476
3. Sztriha L.: Spectrum of corpus callosum agenesis. Pediatr. Neurol., 2005; 32 (2): 94–101
4. Jeret J.S., Serur D., Wisniewski K., Fisch C.: Frequency of agenesis of the corpus callosum in the developmentally disabled population as determined by computerized tomography. Pediatr. Neurosci., 1985–1986; 12 (2): 101–103
5. D’Antonio F., Pagani G., Familiari A. i wsp.: Outcomes associated with isolated agenesis of the corpus callosum: a meta-analysis. Pediatrics, 2016; 138 (3): e20160445
Wybrane treści dla pacjenta:
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej