Czy zawarte na indywidualną praktykę lekarską ubezpieczenie OC lekarza obowiązuje, jeśli ten sam lekarz udziela identycznych świadczeń medycznych w ramach umowy zlecenia?

22.04.2022

Odpowiedziała

dr n. prawn. Tamara Zimna, radca prawny
Kancelaria Prawa Medycznego, Oświęcim

Tak, polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarza obejmuje ochroną ubezpieczeniową udzielanie świadczeń medycznych w ramach umowy zlecenia, jeśli lekarz zawarł tę umowę zlecenia na swoją indywidualną praktykę lekarską (tzn. jeśli stroną tej umowy jest lekarz wykonujący praktykę zawodową jako przedsiębiorca w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, podając swój nr NIP i nr wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą).1 Objęty ubezpieczeniem lekarz powinien ujawnić w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą adres i numer telefonu nowego miejsca wykonywania praktyki zawodowej (podać adres zakładu leczniczego, w którym pracuje na umowę zlecenie, oraz rodzaj wykonywanych tam świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład).2

Przypisy:

1. § 3 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 866).
2. § 8 ust. 1 pkt 17) oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2019 r., poz. 605).
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej