Czy warto brać pod uwagę badanie parametru RDW jako wskaźnika ryzyka niedokrwistości?

28.04.2022

Pytanie nadesłane do Redakcji

Czy warto brać pod uwagę badanie parametru RDW jako wskaźnika ryzyka niedokrwistości? O czym świadczy ten parametr i jak go interpretować w morfologii krwi dziecka? Czy norma zależy od wieku?

Odpowiedział

prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Współczynnik zmienności rozkładu objętości erytrocytów (red cell distribution width – RDW) jest istotnym parametrem w ocenie ryzyka niedokrwistości, jej występowania oraz postępów w leczeniu.

Prawidłowa wartość RDW niezależnie od wieku wynosi 11,5–14,5% i oznacza, że wszystkie krwinki czerwone mają podobną, zbliżoną objętość.

Parametr ten zawsze należy oznaczać łącznie ze średnią objętością erytrocytu (MCV), stężeniem ferrytyny i hemoglobiny we krwi, ponieważ pozwala wtedy ocenić gospodarkę żelaza oraz ustalić wstępnie rodzaj niedokrwistości.

Zwiększenie wartości RDW oznacza, że krwinki czerwone są różnej wielkości, czyli występuje anizocytoza, którą obserwuje się w przebiegu niedokrwistości z niedoboru żelaza, w przewlekłych stanach zapalnych, w chorobach przebiegających z zajęciem szpiku kostnego (np. w przerzutach nowotworu z innej lokalizacji), a także po przetoczeniu krwi lub krwotoku (zwłaszcza w krótkim czasie przed badaniem).

Natomiast zmniejszenie wartości RDW wskazuje, że rozmiary krwinek czerwonych u danego pacjenta mniej się różnią od siebie niż zazwyczaj. Małe RDW nie ma wartości diagnostycznej.

Piśmiennictwo:

1. Matysiak M.: Choroby krwi. Warszawa, PZWL, 2010
2. Ochocka M., Matysiak M.: Niedokrwistości wieku dziecięcego. Warszawa, PZWL, 2000
3. Skotnicki A., Nowak W.S.: Podstawy hematologii. Kraków, Medycyna Praktyczna, 1998
4. Lanzkowsky Ph., Lipton J.M., Fish J.D.: Manual of pediatric hematology and oncology. Elsevier, 2016
Wybrane treści dla pacjenta:
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej