Czy podawanie suplementów żelaza pacjentowi bez niedoboru żelaza jest szkodliwe?

12.05.2022

Odpowiedział

prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Odpowiadając na to pytanie, należy sprecyzować najpierw, co oznacza stwierdzenie „pacjentowi bez niedoboru żelaza”. Czy mamy tu na myśli pacjenta, u którego badania morfologii krwi z obrazem białokrwinkowym, retikulocytów, ferrytyny, TIBC i UIBC są w granicach normy, a także w jakim wieku jest ten pacjent?

Lachowicz i wsp. wykazali, że 100% zapotrzebowania na żelazo otrzymuje w diecie tylko 43,9% dzieci w wieku 1.–2. roku życia, 61,7% dzieci w wieku 3–5 lat, 60,9–79,8% uczniów oraz tylko 27,7% dziewczynek w okresie dojrzewania i 83,1% chłopców w okresie dojrzewania. W świetle tych badań pojęcie „bez niedoboru żelaza” dotyczy jedynie niewielkiej liczby dzieci.

Pamiętając, że żelazo jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju dziecka, zapotrzebowanie na ten pierwiastek zmienia się w zależności od rodzaju aktywności i miejsca przebywania, a jednocześnie zaopatrzenie organizmu w żelazo zależy od diety, pory roku i zwyczajów żywieniowych danej osoby, uważam, że okresowe podawanie suplementów diety zawierających żelazo jest wskazane.

Piśmiennictwo:

1. Lachowicz J.I., Nurchi V.M., Fanni D. i wsp.: Nutritional iron deficiency: the role of oral iron supplementation. Curr. Med. Chem., 2014; 21 (33): 3775–3784
2. CDC: Recommendations to prevent and control iron deficiency in the United States. MMWR, 1998; 47: 1–29
3. Oski F.A.: Iron deficiency in infancy and childhood. N. Engl. J. Med., 1993; 329: 190–193
4. Pasricha S.R., Drakesmith H., Black J. i wsp.: Control of iron deficiency anemia in low-and middle-income countries. Blood, 2013; 121 (14): 2607–2617
5. Bothwell T.H.: Iron requirements in pregnancy and strategies to meet them. Am. J. Clin. Nutr., 2000; 72: 257S–264S
6. Beard J.L.: Iron requirements in adolescent females. J. Nutr., 2000; 130: 440S–442S
Wybrane treści dla pacjenta:
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej