Jaki zaimek zastosować w dokumentacji medycznej transkobiety przed formalnie zakończonym procesem korekty płci?

21.06.2022

Odpowiedziała

dr n. prawn. Tamara Zimna, radca prawny
Kancelaria Prawa Medycznego, Oświęcim

Przed formalnie zakończonym procesem korekty płci do dokumentacji medycznej należy wprowadzić oznaczenie płci zgodne z aktualnymi dokumentami urzędowymi pacjenta. Dopiero po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu w takiej sprawie sąd przesyła orzeczenie do właściwego urzędu stanu cywilnego, który dokonuje wpisu wzmianki dodatkowej w akcie urodzenia i występuje o nadanie nowego numeru PESEL. Zgodnie z przepisami prawa dokumentacja medyczna powinna zawierać co najmniej oznaczenie płci,1 jednakże płeć pacjenta wpisuje się tylko w przypadkach, w których numer PESEL nie został jeszcze nadany,2 ponieważ płeć jest zakodowana w numerze PESEL pacjenta.3 W dokumentacji medycznej nie ma obowiązku wpisywania zaimków do oznaczenia płci pacjenta (w przypadku wpisania PESEL pacjenta w epikryzie można więc pominąć zaimek i posłużyć się skrótem literowym np. „p. 16 lat w wywiadzie podaje…”, z którego nie wynika płeć).

Przypisy:

1. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1) ppkt c) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z późn. zm.)
2. Zgodnie z treścią § 10 pkt 2) ppkt b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r., poz. 666 z późn. zm.)
3. https://www.gov.pl/web/gov/czym-jest-numer-pesel

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej