Czy szpital ma obowiązek uwzględniać preferencje dietetyczne u dziecka – np. dietę wegetariańską czy unikanie pewnych potraw ze względów religijnych (np. żydzi, muzułmanie)?

14.03.2023

Odpowiedziała

dr n. prawn. Tamara Zimna, radca prawny
Kancelaria Prawa Medycznego, Oświęcim

Wyżywienie w szpitalu powinno być adekwatne do stanu zdrowia pacjenta,1 a nie do jego preferencji dietetycznych. Oznacza to, że dietę w szpitalu należy dostosowywać do stanu zdrowia pacjentów, mając m.in. na uwadze interakcje pomiędzy stosowanymi u pacjentów lekami a żywnością. Pacjentów hospitalizowanych poddaje się przesiewowej ocenie stanu odżywienia2 – dotyczy to także dzieci. Jeśli na tej podstawie stwierdzi się zwiększone ryzyko związane ze stanem odżywienia, pacjentów poddaje się ocenie żywieniowej.

Obecnie nie ma aktów prawnych szczegółowo regulujących kwestię obowiązujących standardów żywienia w szpitalach. W marcu 2022 roku opracowano projekt rozporządzenia w tej sprawie.3 W projekcie przewidziano, że pacjenci, których stan zdrowia nie wymaga stosowania specjalnych ograniczeń dietetycznych, powinni otrzymywać dietę podstawową. Natomiast o rodzaju stosowanej diety, czasie jej trwania oraz zalecanych indywidualnych modyfikacjach decyduje lekarz – po dokonaniu oceny stanu odżywienia pacjenta i ewentualnej konsultacji z dietetykiem oraz uwzględnieniu potrzeb pacjenta. Zaproponowano, aby lekarz podejmując tę decyzję, mógł uwzględniać wymogi religijne i kulturowe pacjenta, jeżeli:

 • pozwalają na to względy zdrowotne pacjenta,
 • szpital dysponuje możliwościami organizacyjnymi i finansowymi.

Projekt tego rozporządzenia poddano konsultacjom i opiniowaniu, lecz ostatecznie nie przyjęto go do stosowania.

Przypisy:

1. Zgodnie z definicją ustawową świadczenia towarzyszącego zawartą w art. 5 pkt 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.).
2. Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 290 z późn. zm.).
3. Dostęp do projektu pod adresem: https://legislacja.gov.pl/projekt/12357702
Wybrane treści dla pacjenta:
 • Dieta i suplementacja w chorobie Hashimoto
 • Dieta w profilaktyce i leczeniu niedoborów żelaza u sportowców
 • Dieta w niedoczynności tarczycy
 • Dieta w trądziku
 • Dieta w chorobie Alzheimera
 • Dieta w eozynofilowym zapaleniu przełyku
 • Dieta ketogenna w leczeniu padaczki lekoopornej
 • Dieta w kamicy nerkowej
 • Dieta dla osób dorosłych z nietolerancją laktozy
 • Dieta w chorobie Parkinsona

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej