Lubelskie - rusza centralna dyspozytornia

26.03.2021
LUW

26 marca 2021 o godz. 0.00 rozpoczyna swoją działalność skoncentrowana dyspozytornia medyczna, obejmująca swoim zasięgiem całe województwo lubelskie i przyjmująca zgłoszenia dla karetek pogotowia ratunkowego. Dyspozytornia powstała z koncentracji czterech istniejących dotąd dyspozytorni – w Białej Podlaskiej, Lublinie, Chełmie i Zamościu.

Zadanie koncentracji dyspozytorni medycznej zostało powierzone Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu SP ZOZ w Lublinie, które w stosunku do pozostałych dyspozytorni jest na chwilę obecną największą. Obsługa zgłoszeń dla karetek pogotowia ratunkowego przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie, będzie trwać do końca 2021 r.

Po 1 stycznia 2022 r. centralna dyspozytornia medyczna stanie się komórką organizacyjną Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Aby zapewnić odpowiedni komfort pracy dyspozytorów medycznych, przy ul. Wojciechowskiej 1 w Lublinie powstaje nowy budynek, w którym będzie miała miejsce obsługa zgłoszeń dla pogotowia ratunkowego z terenu województwa lubelskiego.

Dyspozytornia została skoncentrowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

Fakt centralizacji dyspozytorni medycznych nie będzie miał wpływu na bezpieczeństwo mieszkańców województwa lubelskiego. Każde zgłoszenie przekazane do dyspozytorni medycznej na pewno zostanie przyjęte i obsłużone tak, aby zapewnić pomoc osobom w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.

Skoncentrowane dyspozytornie medyczne działają w oparciu o jednolity dla całego kraju System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, który umożliwia m.in. przyjęcie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach z numerów alarmowych, dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, rejestrowanie i lokalizację zdarzeń medycznych osoby dzwoniącej oraz zespołu ratownictwa medycznego.

System pozwala monitorować oraz zarządzać siłami i środkami Państwowego Ratownictwa Medycznego, zarządzać zgłoszeniami i zdarzeniami, a także tworzyć dokumentację medyczną i obsługę sytuacji wyjątkowych, a w przypadku wystąpienia awarii zastępowalność poszczególnych dyspozytorni.