Pomorskie – 404 tys. zł dla WOPR

29.06.2021
PUW

404 tys. zł dotacji przyzna wojewoda pomorski Dariusz Drelich Konsorcjum WOPR i WOPR Województwa Pomorskiego.

Oba podmioty wygrały konkurs na realizację zadania publicznego pn.: „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na obszarach wodnych województwa pomorskiego oraz morskich wodach wewnętrznych Zatoki Gdańskiej w 2021 r.”

Długość linii brzegowej, którą zabezpieczy Konsorcjum WOPR to ok. 400 km, natomiast WOPR Województwa Pomorskiego zabezpieczy ok. 210 km.