AOTMiT: dodatkowe 250 mln zł na dobokaretki

10.09.2021
AOTMiT

AOTMiT opublikowała raport w sprawie przygotowania wyceny świadczeń udzielanych przez podstawowe i specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego – tzw. dobokaretki.

W wyniku przeprowadzonych analiz kosztowych AOTMiT proponuje następujące wartości ryczałtów za dobokaretki:

  • świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego (dobokaretka typu P): 4 187 – średni wzrost nominalny o 1 035 zł,
  • świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego (dobokaretka typu S): 5 583 – średni wzrost nominalny o 1 426 zł.

Wyniki analizy kosztów wskazują, że koszty wynagrodzeń dla ZRM P stanowią 80,5% ogółu kosztów przypadających na dobokaretkę. Pozostałe 19,5% stanowią koszty eksploatacyjne.

Zgodnie z analizą, wprowadzenie w życie proponowanych wycen będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami po stronie płatnika publicznego w wysokości 250,6 mln zł netto, tj. po uwzględnieniu wszystkich obecnych strumieni finansowania świadczeń z zakresu zespołów ratownictwa medycznego, co odpowiada zwiększeniu ponoszonych nakładów w obszarze o 13%.

Leki

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.