Stwierdzanie zgonu – uwagi ratowników

21.10.2021
PTRM

Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych chce poprawek w projekcie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Dotyczą one kwestii stwierdzania zgonu przez ratowników medycznych.

W związku z prowadzeniem procesu legislacyjnego nad projektem ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD278) Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych przedstawiło uwagi do projektu.

– Na wstępie podkreślamy, że nasze Towarzystwo widzi potrzebę pilnych zmian w zakresie uregulowań kwestii formalnego stwierdzania zgonu. Jednak wprowadzenie nowych regulacji, które nakładają dodatkowe obowiązki na nielekarski personel medyczny w zespołach ratownictwa medycznego, musi być powiązane z odpowiednim przygotowaniem do wykonywania takich czynności – podkreśla PTRM.

W uzasadnieniu zaznaczono, że w toku kształcenia w zawodzie ratownika medycznego, podmioty kształcące – z uwagi na wieloletni brak standardów kształcenia – mogły nie zapewniać stosowanego przygotowania w zakresie stwierdzania zgonu.

– Stąd właściwym jest zapewnienie ratownikom medycznym możliwości uzyskania takich kompetencji nie tylko przepisami samej ustawy, ale także zdobyciem wiedzy i doświadczenia w tym zakresie, poprzez uzyskanie specjalizacji lub co najmniej kursu kwalifikacyjnego, o którym mowa w naszym wniosku – zaznacza PTRM.