Dzieci

 • Rytmy nadkomorowe – norma czy patologia?

  Rytmy nadkomorowe – norma czy patologia?

  W artykule przedstawiono typowe cechy fizjologicznego rytmu zatokowego, w tym jego cykliczną niemiarowość zgodną z czynnością oddechową, jak również cechy pozwalające na rozróżnienie fizjologicznych i patologicznych rytmów pozazatokowych.

 • Pierwsza pomoc w hipotermii

  Pierwsza pomoc w hipotermii

  Hipotermia jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Celem tego artykułu jest przedstawienie wstępnego postępowania w sytuacji, w której jesteśmy świadkiem zdarzenia. Od naszej wstępnej, sprawnej oceny i odpowiedniego zabezpieczenia poszkodowanego przed dalszą utratą ciepła może zależeć jego zdrowie, a nawet życie.

 • Resuscytacja i wspomaganie okresu adaptacyjnego noworodków bezpośrednio
po urodzeniu

  Resuscytacja i wspomaganie okresu adaptacyjnego noworodków bezpośrednio po urodzeniu

  Sprawdź co zmieniło się w wytycznych resuscytacji 2015 ERC.

 • Zabiegi resuscytacyjne u dzieci

  Zabiegi resuscytacyjne u dzieci

  Sprawdź co zmieniło się w wytycznych resuscytacji 2015 ERC.

 • Zaburzenia rytmu serca u dzieci

  Najczęstszymi przyczynami zaburzeń rytmu serca u dzieci są niewydolność oddechowa i/lub krążeniowa, prowadzące do niedotlenienia, kwasicy i/lub niskiego ciśnienia tętniczego krwi. Dzieci chore na kardiomiopatię, zapalenie mięśnia sercowego lub po zabiegu kardiochirurgicznym z powodu wady serca, są obarczone zwiększonym ryzykiem zaburzeń rytmu serca. Zaburzenia elektrolitowe lub leki w dawkach terapeutycznych albo toksycznych również mogą być przyczyną zaburzeń rytmu serca.

15 artykułów - strona 2 z 2