Rola zaleceń dobrych praktyk MZ w podejrzeniu udaru

21.11.2018
dr n. med. Antoni Ferens
Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny