TIA i skala ABCD2 - czy wszystkie TIA powinny trafiać do oddziału neurologii?

19.11.2018
dr n. med. Antoni Ferens
Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Istnieje skala (tzw. skala ABCD2) pomagająca ocenić ryzyko wystąpienia udaru po epizodzie TIA, zgodnie z którą wystąpienie udaru jest tym bardziej prawdopodobne, jeżeli:

  • wiek pacjenta wynosi powyżej 60 lat (1 punkt),
  • ciśnienie tętnicze jest wyższe niż 140/90 (1 punkt),
  • występują jednostronne objawy ruchowe (2 punkty),
  • występuje afazja (1 punkt),
  • objawy trwają powyżej 1 godziny (2 punkty),
  • objawy trwają poniżej 1 godziny (1 punkt),
  • współistnieje cukrzyca (1 punkt).

Im większa liczba punktów (maksymalna liczba wynosi 8), tym ryzyko wystąpienia udaru jest większe.