Transport pacjenta z sepsą

22.07.2019
dr hab. med. Mirosław Czuczwar
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie