RedakcjaInformacje teleadresowe:
 • Wydawnictwo Medycyna Praktyczna
 • Cholerzyn 445, 32-060 Liszki (k/Krakowa)
 • tel.: 12 29 34 000
 • fax.: 12 29 34 010
 • redakcja.ratownictwo@mp.pl


Zespół redakcyjny:
 • Jerzy Jaskuła
 • Maciej Müller
 • Jakub Grzymek
 • Grzegorz Krupiński


Sekretarz redakcji:
 • Aleksandra Placek


Redakcja językowa:
 • Marta Belowa


Opracowanie informatyczne:
 • Monika Jurczak
 • Maciej Kaźmierzak
 • Radosław Kaźmierczak
 • Grzegorz Horodecki
 • Paweł Jedwabny
 • Janisław Juszczyk


Odpowiedzialność cywilna

Wydawca czyni wszelkie starania, aby zapewnić rzetelność informacji, opinii i stwierdzeń zawartych w artykułach ukazujących się na stronie. Niemniej jednak za treść artykułów i reklam odpowiada wyłącznie autor, sponsor lub firma marketingowa. Zgodnie z powyższym Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.

Leki

Zadaj pytanie:

Wysłanie wiadomości oznacza akceptację regulaminu