Redakcja


Informacje teleadresowe:

 • Wydawnictwo Medycyna Praktyczna
 • Cholerzyn 445, 32-060 Liszki (k/Krakowa)
 • tel.: 12 29 34 000
 • fax.: 12 29 34 010
 • redakcja.ratownictwo@mp.pl

Zespół redakcyjny:

 • Jerzy Jaskuła
 • Maciej Müller
 • Jakub Grzymek
 • Grzegorz Krupiński

Sekretarz redakcji:

 • Karolina Krawczyk

Redakcja językowa:

 • Marta Belowa

Opracowanie informatyczne:

 • Monika Jurczak
 • Maciej Kaźmierzak
 • Radosław Kaźmierczak
 • Grzegorz Horodecki
 • Paweł Jedwabny
 • Janisław Juszczyk
 • Weronika Hasslinger

Odpowiedzialność cywilna

Wydawca czyni wszelkie starania, aby zapewnić rzetelność informacji, opinii i stwierdzeń zawartych w artykułach ukazujących się na stronie. Niemniej jednak za treść artykułów i reklam odpowiada wyłącznie autor, sponsor lub firma marketingowa. Zgodnie z powyższym Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.