Leczenie NLPZ

 • Bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe stosowania celekoksybu u chorych na ChZS lub RZS – badanie PRECISION

  U chorych na ChZS lub RZS stosowanie celekoksybu w porównaniu ze stosowaniem naproksenu lub ibuprofenu nie miało wpływu na ryzyko wystąpienia złożonego punktu końcowego i jego składowych, ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych i ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, natomiast wiązało się z mniejszym ryzykiem poważnych objawów niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego w czasie około 3-letniej obserwacji.

 • Leczenie bólu w spondyloartropatii

  Czy w leczeniu bólu w spondyloartropatiach można stosować silnie działające opioidy? Dr hab. n. med. Mariusz Korkosz rozmawia z prof. Filipem van Den Boschem z Ghent University w Belgii, ekspertem w dziedzinie reumatologii.

 • Zapalny ból pleców – od czego zacząć diagnostykę?

  Zapalny ból pleców możemy rozpoznać wówczas, gdy wystąpił przed 40. rokiem życia, początek był „podstępny” i natężenie bólu zmniejsza się po ćwiczeniach, ale nie w spoczynku. Ból często pojawia się w nocy i słabnie po wstaniu z łóżka. Bierze się także pod uwagę czas utrzymywania się bólu (>3 miesięcy) i występowanie sztywności porannej.

 • Czy w napadzie dny moczanowej należy zastosować niesteroidowy lek przeciwzapalny, glikokortykosteroid, czy kolchicynę?

  Przede wszystkim musimy być pewni, że u chorego wystąpił napad dny moczanowej - najlepiej wykazując obecność kryształów moczanu sodu w płynie stawowym. Po ustaleniu rozpoznania jako pierwszy lek powinno się zastosować kolchicynę, możliwie wcześnie (do 24 h), rozpoczynając od 1,0 mg (doustnie).

 • Choroba zwyrodnieniowa stawów

  Prof. Irena Zimmermann-Górska odpowiada na pytania dotyczące diagnostyki i leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów.

 • Czy rozpoznanie choroby zwyrodnieniowej stawów można postawić bez wykonania badań obrazowych?

  Od lat eksperci próbują opracować kryteria diagnostyczne ChZS, biorąc pod uwagę jej objawy kliniczne i zmiany w badaniach obrazowych. Rozpoznanie choroby wyłącznie na podstawie badania klinicznego jest możliwe w przypadku postaci guzkowej ChZS rąk, w innych stawach konieczna jest diagnostyka kliniczna i obrazowa.

 • Czy stosować preparaty glukozaminy i chondroityny w chorobie zwyrodnieniowej stawów? Które z NLPZ są najlepsze w tym wskazaniu?

  Zastosowanie chondroityny w dawce dobowej 1000 mg lub glukozaminy w dawce 1500 mg pozwala na zmniejszenie dawki analgetyków nieopioidowych stosowanych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych. Redukcja ta może sięgać nawet do 50% wartości wyjściowej dawki analgetyku. Chondroityna i glukozamina wykazują efekt analgetyczny w okresie ich podawania i w tym wskazaniu rekomenduje się aplikację długotrwałą.

 • Jakie zabiegi fizjoterapeutyczne są wskazane u chorego ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu biodrowego?

  W rekomendacjach ACR z 2012 roku dotyczących postępowania niefarmakologicznego w ChZS biodrowych jako zalecenia silne wskazano: ćwiczenia aerobowe i/lub wzmacniające nadzorowane przez terapeutę, ćwiczenia w wodzie oraz zmniejszenie masy ciała. Korzystne jest powtarzanie fizjoterapii ambulatoryjnie lub na oddziale dziennym 1–2 razy w roku, w celu modyfikacji, korygowania i nadzorowania ćwiczeń przez fizjoterapeutę.

 • Jak leczyć zaostrzenie choroby zwyrodnieniowej?

  W leczeniu bólu i ograniczenia ruchu w stawach w przebiegu ChZ stosujemy różne metody niefarmakologiczne jak i farmakologiczne. NLPZ stosowane drogą doustną są skuteczne, ale mają szereg działań niepożądanych. W wielu przypadkach udaje się skutecznie wykorzystywać NLPZ podawane drogą „przezskórną” - zgodnie z zaleceniami EULAR, OARSI i NICE.

 • Co nowego wiemy o leczeniu ostrego bólu krzyża?

  Autorzy omawianego artykułu postanowili uaktualnić wiedzę dotyczącą postępowania w bólu krzyża. Analizie poddano badania z randomizacją (RCT) i przeglądy systematyczne piśmiennictwa (SR) opublikowane od czasu powstania w 2007 roku wytycznych postępowania w bólu krzyża, opracowanych przez ACP i APS.

59 artykułów - strona 3 z 6

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.