Nowe kryteria rozpoznania stwardnienia rozsianego u chorych z odosobnionym zespołem klinicznym na podstawie obrazu rezonansu magnetycznego

Nowe kryteria rozpoznania stwardnienia rozsianego u chorych z odosobnionym zespołem klinicznym na podstawie obrazu rezonansu magnetycznego – omówienie propozycji ekspertów Magnetic Resonanse Imaging in Multiple Sclerosis (MAGNIMS)

30.08.2010
Omówienie artykułu MRI criteria for MS in patients with clinically isolated syndromes
X. Montalban, M. Tintoré, J. Swanton, F. Barkhof, F. Fazekas, M. Filippi, J. Frederiksen, L. Kappos, J. Palace, C. Polman, M. Rovaris, N. de Stefano, A. Thompson, T. Yousry, A. Rovira, D.H. Miller
Neurology 2010; 74: 427–434

Opracował dr med. Marek Bodzioch
Zakład Neurogenetyki, Katedra Neurologii oraz Zakład Genetyki Medycznej, Katedra Pediatrii, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków
Konsultowała dr hab. med. Dagmara Mirowska-Guzel

Skróty: SR – stwardnienie rozsiane, OUN – ośrodkowy układ nerwowy, MAGNIMS – Magnetic Resonanse Imaging in Multiple Sclerosis, RM – rezonans magnetyczny

Podstawą rozpoznania stwardnienia rozsianego (SR) jest wykazanie czasowego i lokalizacyjnego rozsiania zmian demielinizacyjnych w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN), np. 2 rzutów choroby przebiegających z objawami zajęcia co najmniej 2 różnych struktur OUN. W chwili klinicznego ujawnienia się choroby zakres zmian patologicznych w OUN jest jednak zwykle znacznie rozleglejszy niż wskazują na to stwierdzane u chorego zaburzenia neurologiczne. Kryteria rozpoznania opracowane przez Posera i wsp.[1] w 1983 roku dopuszczały zatem ustalenie rozpoznania SR częściowo na podstawie wyników badania potencjałów wywołanych oraz analizy płynu mózgowo-rdzeniowego. Kryteria McDonalda i wsp.[2] z 2001 roku odzwierciedlały przełom diagnostyczny wynikający z upowszechnienia obrazowania rezonansu magnetycznego (RM) i możliwości wykazania lokalizacyjnego lub czasowego rozsiania zmian demielinizacyjnych na podstawie oceny radiologicznej. W 2005 roku kryteria te zostały zmodyfikowane przez Polmana i wsp.[3] i w takiej postaci obowiązują do dzisiaj. Eksperci europejskiej sieci Magnetic Resonanse Imaging in Multiple Sclerosis (MAGNIMS) zaproponowali obecnie kolejną modyfikację kryteriów McDonalda i wsp. w odniesieniu do rozpoznawania SR u pacjentów z odosobnionym zespołem klinicznym na podstawie zmian neuroobrazowych RM.[4]

Wybrane treści dla pacjenta:

Mapa ośrodków leczenia SM

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Sponsorem serwisu jest