Spirometria: 80-letni pacjent z rozpoznanym POChP przyjęty do szpitala z powodu infekcyjnego zaostrzenia choroby

Spirometria: 80-letni pacjent z rozpoznanym POChP przyjęty do szpitala z powodu infekcyjnego zaostrzenia choroby
11.07.2018
prof. dr hab. med. Grażyna Bochenek, dr n. med. Marek Przybyszowski