Przeszkolenie jako integralna część procedury pozyskania sprzętu

29.03.2021
prof. IGiChP dr hab. med. Piotr Boros
Podręcznik badań czynnościowych płuc