GIODO: poradnie mogą i muszą przekazywać dane o niezaszczepionych dzieciach, ale...

23.03.2017
Małgorzata Solecka
Kurier MP

Podmioty lecznicze mają wręcz obowiązek przekazywania danych osobowych niezaszczepionych pacjentów powiatowym inspektorom sanitarnym. Zobowiązują je do tego przepisy – przypomina Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).


Edyta Bielak–Jomaa. Fot. wikimedia commons

GIODO poinformował w środę, że coraz częściej zgłaszają się do jego biura rodzice bądź opiekunowie prawni dzieci, którzy kwestionują zasadność informowania przez podmioty lecznicze powiatowych inspektorów sanitarnych o braku wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci.

Tymczasem generalny inspektor przypomniał, że zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, osoby przebywające na terytorium Polski obowiązane są do poddawania się szczepieniom ochronnym. Do sprawowania nadzoru nad wykonywaniem obowiązku szczepień zostały powołane organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które są uprawnione do dochodzenia wykonania obowiązku szczepień na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji. W związku z tym sanepid musi być informowany przez prowadzących szczepienia ochronne o wykonaniu lub niewykonaniu obowiązku szczepień. „Osoby przeprowadzające szczepienia ochronne są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej obowiązkowych szczepień ochronnych, w tym przechowywania karty uodpornienia oraz dokonywania wpisów potwierdzających wykonanie szczepienia i sporządzania sprawozdania z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych oraz sprawozdania ze stanu zaszczepienia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną, które przekazują państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu” – czytamy w stanowisku GIODO, który jednoznacznie potwierdził, że istnieje podstawa prawna, na której podmioty lecznicze przekazują sanepidowi informacji o niezaszczepionych pacjentach.

Generalny inspektor zwrócił przy tym uwagę, że regulacje mogą powodować wątpliwości interpretacyjne. Zastrzeżenia GIODO budzi to, że zestawienia danych osób, które nie poddały się szczepieniom, tworzone są na podstawie nieprecyzyjnego i niewystarczającego sformułowania „imienny wykaz”, co nie daje pełnych gwarancji ochrony wrażliwych danych osobowych. Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) powinny uregulować (zapisać w ustawie), jakie informacje (dane) powinien zawierać „imienny wykaz” niezaszczepionych pacjentów, przekazywany do powiatowych inspektorów sanitarnych.

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także z rozporządzeniami w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych rodzice, którzy nie zaszczepią dziecka w terminie, otrzymują upomnienie z wezwaniem do zaszczepienia dziecka w ciągu 7 dni. Gdy rodzice nadal odmawiają zaszczepienia dziecka, wówczas muszą się liczyć z grzywną. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym dopuszcza jednorazowo grzywnę w maksymalnej wysokości 10 tys. zł; może ona być nakładana wielokrotnie, ale łączna suma grzywien w celu przymuszenia nie może przekroczyć 50 tys. zł. Kary nakłada wojewoda na wniosek inspekcji sanitarnej, od decyzji przysługuje odwołanie – najpierw do ministra zdrowia, następnie do sądu administracyjnego.

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie szczepień? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Konferencje i szkolenia

Kraków – 7–8 września 2018 r.: Krakowska Jesień Pediatryczna 2018 - Krajowa Konferencja Szkoleniowa, szczegółowe informacje »

Przegląd badań