CDC wprowadzają zalecenie dodatkowej dawki szczepionki przeciwko COVID-19

16.08.2021
Centers for Disease Control and Prevention: Interim clinical considerations for use of COVID-19 vaccines vurrently authorized in the United States (dostęp: 15.08.2021)

Opracowała Iwona Rywczak

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) opublikowały kolejną aktualizację tymczasowych zaleceń dotyczących stosowania szczepionek przeciwko COVID-19 z uwagi na decyzję Food and Drug Administration (FDA), który 12 sierpnia dopuścił podawanie trzeciej dawki szczepionki mRNA osobom z wybranymi niedoborami odporności – preparatu firmy Pfizer-BioNTech w grupie wiekowej ≥12 lat i preparatu firmy Moderna w grupie wiekowej ≥18 lat.

Dla celów zdrowia publicznego, osoby z niedoborem odporności, które otrzymały pełne szczepienie podstawowe (tj. 2 dawki szczepionki mRNA [Pfizer-BioNTech, Moderna] lub pojedynczą dawkę szczepionki Janssen) uważa się za w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 ≥2 tygodnie po zakończeniu schematu szczepienia. Jednak u osób z ciężkim lub umiarkowanym upośledzeniem odporności wynikającym z choroby lub stosowanego leczenia należy rozważyć dodatkową (trzecią) dawkę szczepionki mRNA. Zalecenie to dotyczy między innymi takich grup pacjentów jak:

  • osoby w trakcie terapii z powodu guzów litych lub nowotworów układu krwiotwórczego
  • biorcy przeszczepów narządów miąższowych otrzymujący leki immunosupresyjne
  • osoby poddane terapii CAR-T-lub przeszczepieniu komórek hematopoetycznych (w ciągu 2 lat od przeszczepienia lub przyjmujący leki immunosupresyjne)
  • osoby z ciężkim lub umiarkowanym pierwotnym niedoborem odporności (np. zespołem DiGeorge’a, zespołem Wiskotta i Aldricha)
  • osoby z zaawansowanym lub nieleczonym zakażeniem HIV
  • osoby leczone glikokortykosteroidami (GKS) w dużej dawce (≥20 mg/dobę prednizonu lub innego GKS w równoważnej dawce), lekami alkilującymi, antymetabolitami, lekami immunosupresyjnymi stosowanymi u biorców przeszczepów, lekami stosowanymi w chemioterapii nowotworów powodującymi ciężką immunosupresję, inhibitorami TNF i innymi lekami biologicznymi o działaniu immunosupresyjnym lub immunomodulującym.

Przy ocenie stanu układu odporności pacjenta należy uwzględnić stopień ciężkości choroby, czas jej trwania, powikłania, choroby współistniejące oraz stosowane leki.

Dopóki nie pojawią się kolejne dane, dodatkową (trzecią) dawkę szczepionki mRNA należy podać ≥28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciwko COVID-19. Zalecenie to oparto na opinii ekspertów.

Aktualnie nie ma wystarczających danych wskazujących na zasadność podania dodatkowej dawki szczepionki mRNA COVID-19 u osób z niedoborem odporności zaszczepionych pojedynczą dawką preparatu firmy Janssen.

Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych lub badań oceniających odpowiedź komórkową w celu oceny odpowiedzi na szczepienie i ustalenia wskazań do podania dodatkowej dawki szczepionki.

W przeprowadzonych badaniach w pewnych grupach pacjentów z upośledzeniem odporności obserwowano mniejszą odpowiedź immunologiczną po podaniu 2 dawek szczepionek mRNA przeciwko COVID-19. Dodatkowo w nielicznych dostępnych badaniach zaobserwowano mniejszą skuteczność rzeczywistą szczepionek u osób z niedoborem odporności w porównaniu z osobami immunokompetentnymi. U pacjentów z upośledzeniem odporności ryzyko zachorowania na COVID-19 mimo szczepienia może być większe niż w ogólnej populacji. W małych badaniach wykazano, że dodatkowa dawka szczepionki w wybranych grupach chorych z niedoborem odporności może wzmacniać odpowiedź humoralną. Jednak nadal nie jest znana korelacja między poziomem przeciwciał a ochroną przed COVID-19. Tolerancja (reaktogenność) dodatkowej dawki i poprzednich dwóch dawek była podobna. Chociaż nie wiadomo dokładnie, jaka będzie korzyść kliniczna podania trzeciej dawki szczepionki mRNA osobom z niedoborem odporności, możliwość wzmocnienia odpowiedzi immunologicznej w połączeniu z akceptowalnym profilem bezpieczeństwa szczepionki uzasadnia szczepienie dodatkową dawką preparatu mRNA w tej grupie pacjentów.

Od Redakcji: W Polsce nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie podawania trzeciej dawki szczepionek mRNA przeciwko COVID-19 wybranym grupom pacjentów (p. Nie ma rekomendacji Rady Medycznej w sprawie podawania trzeciej dawki szczepionki).

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań