Zalecenia Ministra Zdrowia dot. realizacji szczepień ochronnych u dzieci z Ukrainy

Minister Zdrowia opublikował zalecenia dotyczące realizacji szczepień ochronnych u dzieci, które przekroczyły granicę Polski z Ukrainą w związku z napaścią zbrojną Rosji na ten kraj. Zgodnie ze stanowiskiem Zespołu ds. Szczepień Ochronnych zalecił, aby dzieci do 19. roku życia objąć szczepieniami ochronnymi zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (PSO) od dnia przyjazdu do Polski. Szczepienia należy realizować według Indywidualnego Kalendarza Szczepień (IKSz) ustalonego przez lekarza kwalifikującego do szczepienia, z wykorzystaniem szczepionek udostępnianych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne na dotychczasowych zasadach. Należy zachęcać rodziców/opiekunów nieszczepionego dziecka do realizacji szczepień zgodnie z polskim PSO na 2022 rok.

Priorytetowe szczepienia do realizacji u dzieci z Ukrainy

  • szczepienie przeciwko odrze preparatem skojarzonym przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR) u dzieci w 2. roku życia,
  • szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis należnie dla wieku,
  • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B należnie dla wieku,
  • szczepienie przeciwko COVID-19 (nieuwzględnione w PSO).

Ważne informacje dodatkowe

  • osoby pozostające na terenie Polski przez okres >3 miesięcy od dnia przekroczenia granicy podlegają obowiązkowym szczepieniom ochronnym zgodnie z PSO na 2022 rok lub mają obowiązek posiadania potwierdzenia wykonania szczepień,
  • dziecko bez dokumentacji medycznej szczepień należy traktować jako nieszczepione i zalecić wykonanie określonych szczepień,
  • u dzieci hospitalizowanych o nieznanym statusie szczepienia przeciwko WZW typu B w celu określenia stanu uodpornienia należy oznaczyć stężenie przeciwciał anty-HBs,
  • nie zaleca się rutynowego wykonywania badań serologicznych w celu ustalenia statusu uodpornienia,
  • dokumentację szczepień dziecka należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami, w tym w formie elektronicznej w e-Karcie Szczepień (p. Dokumentowanie szczepień ochronnych w formie elektronicznej w e-Karcie Szczepień ).

Informacje dotyczące wyceny świadczenia oraz o sposobie jego rozliczenia przekaże NFZ.

Wybrane treści dla pacjenta:
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań