Jak szczepić przeciwko pneumokokom dorosłych z nadciśnieniem tętniczym i astmą?

14.04.2021
dr n. med. Ilona Małecka
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Czy szczepienie przeciwko pneumokokom preparatem PPSV-23 jest wystarczające u osoby >60. roku życia chorej na astmę i u mężczyzny >70. roku życia z nadciśnieniem tętniczym i miażdżycą? Czy pacjentom tym należy podać dodatkowo PCV-13? Obie osoby w przeszłości otrzymały 1 dawkę PPSV-23.

Z racji wieku pacjent >70. roku życia należy do grupy ryzyka ciężkiego przebiegu zakażeń pneumokokowych. Zgodnie z zaleceniami ACIP, osobom z tej grupy wiekowej zaleca się szczepienie przeciwko pneumokokowych z wykorzystaniem obu dostępnych szczepionek – PCV-13 i PPSV-23, przy czym w pierwszej kolejności zaleca się podać szczepionkę skoniugowaną, ponieważ wiąże się to z indukowaniem lepszej odpowiedzi immunologicznej. W opisanym przypadku zaleca się podać PCV-13 po upływie ≥1 roku od szczepienia PPSV-23. Jeśli uodpornienie szczepionką polisacharydową wykonano przed ukończeniem 65. roku życia, to należy uzupełnić jeszcze jedną dawkę PPSV-23, zachowując ≥5 lat odstępu od pierwszej dawki, bez względu na fakt podania PCV-13 (p. Którym grupom pacjentów szczególnie zaleca się szczepienie polisacharydową szczepionką przeciwko pneumokokom?).

Zgodnie z zaleceniami ACIP osobie >60. roku życia (ale przed ukończeniem 65. rż.) chorej na astmę i bez dodatkowych czynników ryzyka (np. niedobór odporności) nie zaleca się szczepienia przeciwko pneumokokom z użyciem obu preparatów. Jeżeli sytuacja zdrowotna pacjenta się nie zmieni, to PCV-13 należy podać, gdy ukończy on 65. rok życia, zachowując ≥1 rok odstępu od podanej w przeszłości szczepionki PPSV-23. Dodatkowo należy uzupełnić jeszcze jedną dawkę PPSV-23, zachowując ≥5 lat odstępu od pierwszej dawki (p. Którym grupom pacjentów szczególnie zaleca się szczepienie polisacharydową szczepionką przeciwko pneumokokom?).

W polskim PSO szczepienie przeciwko pneumokokom zaleca się dorosłym z przewlekłą chorobą serca, niezależnie od wieku. Generalnie zalecenia ACIP nie wykluczają zaszczepienia PCV-13 wraz z PPSV-23 osoby <65. roku życia, chorującej na astmę, ale bez niedoboru odporności (p. Czy warto szczepić przeciwko pneumokokom osoby bez dodatkowych czynników ryzyka?).

Należy zawsze pamiętać, aby tych dwóch różnych szczepionek nie podawać na jednej wizycie.

Piśmiennictwo:

1. Tomczyk S., Bennett N.M., Stoecker C. i wsp.: Use of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine and 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine among adults aged ?65 years: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Morb. Mortal. Wkly Rep., 2014; 63: 822–825
2. Kobayashi M., Bennett N.M., Gierke R. i wsp.: Intervals Between PCV13 and PPSV23 Vaccines: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Morb Mortal Wkly Rep., 2015; 64 (34): 944–947
3. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, poz. 90.
Wybrane treści dla pacjenta:
  • Szczepienie przeciwko WZW typu B
  • Spirometria u chorych na astmę
  • Astma aspirynowa
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Północnej
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Południowej
  • Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce
  • Szczepienia obowiązkowe dla podróżnych
  • Badania biochemiczne wykonywane u chorych na nadciśnienie tętnicze
  • Nadciśnienie tętnicze
  • Szczepienia przed wyjazdem na Karaiby (Wyspy Karaibskie)

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań