Jak postępować z noworodkiem, którego matka zachorowała na ospę wietrzną?

Data utworzenia: 24.02.2014
Data aktualizacji: 16.01.2015
dr med. Ewa Duszczyk
Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Noworodki, których matki zachorowały na ospę wietrzną między 5. dniem przed porodem a 2. dniem po porodzie, są narażone na ciężki przebieg choroby, spowodowany wewnątrznarządowym wysiewem wirusa. W takiej sytuacji u noworodka należy jak najszybciej wdrożyć immunoprofilaktykę bierną (VZIG). Należy pamiętać, że okres wylęgania ospy wietrznej u noworodków jest krótszy niż u dzieci starszych. Noworodek wymaga natychmiastowej konsultacji specjalistycznej. Ponadto należy zastosować acyklowir i.v. w dawce 15 mg/kg co 8 godzin. Dziecko należy codziennie kąpać, a wykwitów ospowych nie powinno się smarować maściami i papkami. Nie należy rezygnować z karmienia piersią.

Piśmiennictwo:

1. Marin M., Güris D., Chaves S.S. i wsp.; Advisory Committee in Immunization Practices, CDC: Prevention of varicella: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm. Rep., 2007; 56 (RR-4): 1–40
2. Mayer M.G., Seward J.F., LaRussa P.S.: Varicella-zoster virus. W: Nelson Textbook of Pediatrics. Wyd. 18, Elsevier, 2007: 1366–1372
3. American Academy of Pediatrics: Varicella-zoster infection. W: Red Book: 2009 Report of the Committee of Infectious Diseases. Wyd. 28, AAP, Elk Grove Village, IL, 2009: 716–721

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie szczepień? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Konferencje i szkolenia

Kraków – 7–8 września 2018 r.: Krakowska Jesień Pediatryczna 2018 - Krajowa Konferencja Szkoleniowa, szczegółowe informacje »

Przegląd badań