Czy szczepienie przeciwko pneumokokom zapewnia ochronę przed zapaleniem płuc?

Data utworzenia: 28.03.2017
Data aktualizacji: 05.05.2017
dr hab. n. med. Leszek Szenborn, prof. nadzw.
Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Tak, szczepienia PCV-7, PCV-10 i PCV-13 są skuteczne w zapobieganiu zarówno nieinwazyjnym, jak i inwazyjnym zakażeniom. Dzięki programom powszechnych szczepień dzieci korzyści takie obserwuje się zarówno w populacji zaszczepionej, jak i nieszczepionej, a największą redukcję liczby zachorowań notuje się w najmłodszej i najstarszej grupie wiekowej.

W Stanach Zjednoczonych stwierdzono, że u dzieci do 2. roku życia wskaźnik hospitalizacji z powodu zapalenia płuc zmniejszył się po wprowadzeniu powszechnych szczepień PCV-7 o >43% (95% CI: 34,9–51,6), natomiast u dorosłych >85. roku życia o prawie 23% (95% CI: 17,3–28,4).

Podobne efekty programu szczepień PCV-7, a następnie PCV-13 w redukcji liczby zachorowań na zapalenie płuc (o 19%) i zapalenie zatok przynosowych (o 66%) zaobserwowano w Szwecji. Autorzy tego badania stwierdzili także zmniejszenie o 53% liczby pacjentów z wysiękiem w jamie opłucnej oraz zmniejszenie odsetka chorych na pozaszpitalne zapalenie płuc ze zwiększonym stężeniem CRP (>120 mg/dl) i prokalcytoniny (>4 ng/ml) odpowiednio o 42 i 46%.

Podobne wyniki skuteczności PCV-10 uzyskano w badaniu z randomizacją o akronimie COMPAS. Oceniono odpowiednio 10 295 dzieci zaszczepionych PCV-10 i 10 201 niezaszczepionych. Skuteczność szczepionki w zapobieganiu pierwszemu epizodowi pozaszpitalnego zapalenia płuc o prawdopodobnej etiologii bakteryjnej wyniosła 22% (95% CI: 7,7–34,2), a rozpoznanemu na podstawie kryteriów WHO – 25,7% (95% CI: 8,4–39,6).

Piśmiennictwo:

1. Griffin M.R., Zhu Y., Moore M.R. i wsp.: U.S. hospitalizations for pneumonia after a decade of pneumococcal vaccination. N. Engl. J. Med., 2013; 369: 155–163 (www.mp.pl/szczepienia/przeglad/pneumokoki.html)
2. Lindstrand A, Bennet R., Galanis I. i wsp.: Sinusitis and pneumonia hospitalization after introduction of pneumococcal conjugate vaccine. Pediatrics, 2014; 134: e1528–1536 (www.mp.pl/szczepienia/przeglad/pneumokoki.html)
3. Angoulvant F., Levy C., Grimprel E. i wsp.: Early impact of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine on community-acquired pneumonia in children. Clin. Infect. Dis., 2014; 58: 918–924 (www.mp.pl/szczepienia/przeglad/pneumokoki.html)
4. Tregnaghi M.W., Sáez-Llorens X., López P. i wsp.: Efficacy of pneumococcal nontypable Haemophilus influenzae protein D conjugate vaccine (PHiD-CV) in young latin american children: a duble-blind randomized controlled trial. PLOS Medicine, 2014; 11: e1 001 657 (www.mp.pl/szczepienia/przeglad/pneumokoki.html)

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie szczepień? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Konferencje i szkolenia

Kraków – 7–8 września 2018 r.: Krakowska Jesień Pediatryczna 2018 - Krajowa Konferencja Szkoleniowa, szczegółowe informacje »

Przegląd badań