Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Program szczepień ochronnych na 2018 rok

29.12.2017

Na podstawie: Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2017 roku w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2018. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, poz. 108

Opracowała: Małgorzata Ściubisz, mgr zdrowia publicznego, redaktor „Medycyny Praktycznej – Szczepienia”

Skróty: DTPa – szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa), DT – stosowana u dzieci szczepionka błoniczo-tężcowa adsorbowana, DTPa-IPV-Hib – wysoce skojarzona szczepionka 5-składnikowa, DTP – szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi, Hib – skoniugowana szczepionka przeciwko Haemophilus influenzae typu b, IPV – inaktywowana szczepionka przeciwko poliomyelitis, NOP – niepożądany odczyn poszczepienny, OPV – doustna szczepionka przeciwko poliomyelitis, PCV – skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom (Streptococcus pneumoniae), Td – szczepionka tężcowo-błonicza adsorbowana stosowana u młodzieży i dorosłych

Zmiany w porównaniu z PSO 2017

Część I.A Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku (p. ryc.)

1) Szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae

 • doprecyzowano zalecenie dotyczące drogi podania szczepionki – zamiast: „domięśniowo lub podskórnie (wg wskazań producenta szczepionki)” jest: „domięśniowo (wg wskazań producenta szczepionki) lub – w przypadku wskazań indywidualnych – podskórnie”.

2) Szczepienie przeciwko poliomyelitis

 • zmieniono zakres wieku, w którym należy podać trzecią dawkę szczepienia podstawowego – zamiast: „16. miesiąc życia” jest: „16.–18. miesiąc życia”.

3) Szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Haemophilus influenzae typu b
 • zmieniono zakres wieku, w którym należy podać czwartą dawkę szczepienia podstawowego – zamiast: „16. miesiąc życia” jest: „16.–18. miesiąc życia”.

4) Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce

 • zmieniono zakres wieku, w którym należy podać pierwszą dawkę szczepienia – zamiast: „13. miesiąc życia” jest „13.–15. miesiąc życia”.

5) Szczepienie przeciwko błonicy tężcowi i krztuścowi

 • zmieniono zakres wieku, w którym należy podać czwartą dawkę szczepienia podstawowego – zamiast: „16. miesiąc życia” jest: „16.–18. miesiąc życia”;
 • dodano zapis, aby w 6. roku życia u dzieci z przeciwwskazaniami do szczepienia przeciwko krztuścowi szczepienie wykonać szczepionką przeciwko błonicy i tężcowi (DT), według wskazań producenta szczepionki;
 • dodano zapis, aby w 14. roku życia u dzieci z przeciwwskazaniami do szczepienia przeciwko krztuścowi szczepienie wykonać szczepionką przeciwko błonicy i tężcowi (dT), według wskazań producenta szczepionki.

Część I.A.1. Wariant szczepień z użyciem szczepionki wysoce skojarzonej (DTPa-IPV-Hib)

1) Szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae

 • doprecyzowano zalecenie dotyczące drogi podania szczepionki – zamiast: „domięśniowo lub podskórnie (wg wskazań producenta szczepionki)” jest: „domięśniowo (wg wskazań producenta szczepionki) lub – w przypadku wskazań indywidualnych – podskórnie”
 • dodano zapis, że szczepienie to w populacji ogólnej jest obowiązkowe dla dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 roku i jest przeprowadzane szczepionką zakupioną przez ministra właściwego do spraw zdrowia z przeznaczeniem do realizacji PSO w tej populacji.

2) Szczepienie przeciwko błonicy tężcowi i krztuścowi, poliomyelitis i inwazyjnemu zakażeniu Heamophilus influenzae typu b

 • doprecyzowano zapis dotyczący szczepienia dzieci z przeciwwskazaniami do szczepienia przeciwko krztuścowi, wskazując, że szczepienie to przeprowadzane jest szczepionką (DT) zakupioną przez ministra właściwego do spraw zdrowia z przeznaczeniem do realizacji PSO u dzieci z tymi przeciwwskazaniami oraz szczepionki przeciwko poliomyelitis oraz inwazyjnemu zakażeniu Haemophilus influenzae typu b
 • zmieniono zakres wieku, w którym należy podać czwartą dawkę szczepienia podstawowego – zamiast: „16. miesiąc życia” jest: „16–18 miesiąc życia”.

3) Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce

 • zmieniono zakres wieku, w którym należy podać pierwszą dawkę szczepienia – zamiast: „13. miesiąc życia” jest „13.–15. miesiąc życia”.

Część I.B. Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie

1) Szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae

 • zmieniono wskazania do obowiązkowych szczepień wcześniaków – zamiast: „dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 12. miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub urodzone z masą ciała poniżej 2500 g” jest: „dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 12. miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 27. tygodnia ciąży”; zgodnie z informacją uzyskaną od Głównego Inspektora Sanitarnego, wszystkie wcześniaki niezależnie od wieku ciążowego (czyli również te urodzone >27. tc.) należy szczepić zgodnie z zarejestrowanym schematem, czyli 3+1 (w przypadku obu dostępnych skoniugowanych szczepionek przeciwko pneumokokom).
 • w uwagach dodano informację: „szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae w grupach ryzyka jest przeprowadzane szczepionką zakupioną przez ministra właściwego do spraw zdrowia z przeznaczeniem do realizacji PSO w tych grupach ryzyka”.

Część II. Szczepienia zalecane

1) Szczepienie przeciwko grypie

 • dodano zapis: „Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia ze względu na szerszy zakres ochrony przed wirusem grypy typu B, zaleca się zastępowanie szczepionek 3-walentnych przez szczepionki 4-walentne.”

2) Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi

 • z grup, dla których szczepienie to jest zalecane, usunięto „dzieci, które nie otrzymały dawki przypominającej szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTPa) w 6. roku życia.”

3) Szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae

 • usunięto zapis o zaleceniu szczepieniu przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae w związku z przesłankami epidemiologicznymi – w ramach realizacji strategii kokonowej szczepień – osobom mającym bliski kontakt z: dziećmi w wieku do ukończenia 5. roku życia oraz osobami w wieku podeszłym lub przewlekle chorymi.

Część III. Informacje uzupełniające – zasady szczepień przeciwko wybranym chorobom zakaźnym

1) Szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae

 • dodano zapis: „Szczepienia w populacji ogólnej oraz szczepienia w grupach ryzyka są przeprowadzane szczepionkami zakupionymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia odpowiednio z przeznaczeniem do realizacji PSO w tych populacjach”.
  Szczepienia populacyjne
  – dodano informacje, że trzecią dawkę szczepienia podstawowego (uzupełniającą) w 2. roku życia należy podać po upływie co najmniej 6 miesięcy od podania drugiej dawki szczepienia podstawowego
  – usunięto zapis: „Dzieciom szczepionym od 6. do 12. miesiąca życia pierwsze dwie dawki szczepienia podstawowego powinny być podane w odstępie 8 tygodni, następnie trzecia dawka szczepienia podstawowego (uzupełniająca), po upływie roku od padania drugiej dawki”
  – usunięto zapis: „Dzieciom powyżej 1. roku życia powinna być podana jedna dawka szczepionki”.

Część IV. Ogólne zasady przeprowadzania i organizacji szczepień

 • dodano zapis: „Obowiązkowe szczepienia ochronne są realizowane szczepionkami, które zostały zakupione przez ministra właściwego do spraw zdrowia z przeznaczeniem dla realizacji Programu Szczepień Ochronnych w populacji ogólnej lub w grupach ryzyka. Obowiązkowe szczepienie ochronne może być wykonane również inną szczepionką niż szczepionka zakupiona przez ministra właściwego z przeznaczeniem dla danej grupy docelowej, w takim jednak przypadku osoba szczepiona ponosi koszt zakupu szczepionki.”
 • dodano zapis o szczepieniach wyrównawczych: „Szczepienie wyrównawcze przeciw zakażeniom i chorobom zakaźnym objętym obowiązkiem szczepień ochronnych, są obowiązkowe do ukończenia wieku wskazanego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 849 z późn. zm.). Po ukończeniu wieku, dla którego dane szczepienie jest obowiązkowe, szczepienie to nie jest już wymagane prawem i staje się szczepieniem jedynie zalecanym (osoba szczepiona ponosi koszt zakupu szczepionki). W przypadku szczepionek, które wymagają wielodawkowego schematu szczepienia podstawowego, szczepienie rozpoczęte przed ukończeniem wieku, dla którego jest ono obowiązkowe, jest kontynuowane bezpłatnie dla osoby szczepionej aż do zakończenia cyklu szczepienia podstawowego z użyciem szczepionek zakupionych ze środków publicznych – tych samych, którymi rozpoczęto szczepienie.”
 • usunięto zapis wskazujący wiek, do którego ukończenia dane szczepienie jest obowiązkowe i wymagane prawem (PSO odsyła w tym zakresie do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych [Dz. U. z 2016 r., poz. 849 z późn. zm.]).

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Konferencje i szkolenia

Kraków – 9 marca 2019 r.: V Małopolskie Wiosenne Spotkanie Pediatryczne, szczegółowe informacje »

Przegląd badań