Skuteczność szczepień przeciwko krztuścowi zmniejszała się wraz z czasem od podania ostatniej dawki szczepionki

08.03.2013
Unexpectedly limited durability of immunity following acellular pertussis vaccination in preadolescents in a North American outbreak
Witt M.A. i wsp.
Clin. Infect. Dis., 2012; 54 (12): 1730–1735

Opracowała lek. Iwona Rywczak

W trakcie epidemii krztuśca w 2010 roku w amerykańskim stanie Kalifornia oceniono skuteczność rzeczywistą (efektywność) szczepień przeciwko krztuścowi w populacji dzieci. Od 1 marca do 31 października 2010 roku pobierano próbki z nosogardła od wszystkich dzieci z kaszlem o niewyjaśnionej przyczynie, utrzymującym się co najmniej 1 tydzień, oraz od pacjentów z kaszlem, którzy mieli kontakt z chorym na krztusiec (w sumie 1358 dzieci ≤18. rż.). Metodą PCR krztusiec potwierdzono u 132 dzieci, z których 77,1% było kompletnie zaszczepionych przeciwko krztuścowi, 11% niekompletnie, a 8% wcale. Największy odsetek dodatnich wyników badania w kierunku krztuśca (36% [95% CI: 24–38]), uzyskano u dzieci w wieku 12 lat, a najmniejszy (2%) – u dzieci w wieku 2 lat. Wśród 58 dzieci z grupy wiekowej 10–12 lat chorych na krztusiec 55 (95%) otrzymało co najmniej 5 dawek szczepionki przeciwko krztuścowi (w Stanach Zjednoczonych podanie 5. dawki DTPa zaleca się w wieku 4–6 lat – przyp. red.; p. także Zmniejszanie się ochrony poszczepiennej przeciwko krztuścowi wraz z upływem czasu od 5. dawki DTPa), a 8 dzieciom szóstą dawkę podano jeszcze przed zachorowaniem. Skuteczność rzeczywistą szczepień przeciwko krztuścowi oceniono na 41, 24, 79 i 51% odpowiednio w grupach wiekowych 2–7, 8–12, 13–18 i 2–18 lat.

Autorzy wyciągnęli wniosek, że zapadalność na krztusiec istotnie zwiększyła się u dzieci w wieku 8–12 lat, proporcjonalnie do czasu, jaki upłynął od podania ostatniej dawki szczepionki przeciwko krztuścowi. Może to sugerować niedostateczną skuteczność obecnie stosowanego schematu szczepień (p. także Zanikanie odporności poszczepiennej u dzieci i młodzieży po podaniu bezkomórkowych szczepionek przeciwko krztuścowi – jakie wnioski płyną z najnowszych badań? oraz Zmniejszanie się ochrony poszczepiennej przeciwko krztuścowi wraz z upływem czasu od 5. dawki DTPa).

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań