Jaka była skuteczność szczepienia przeciwko grypie u chorych na cukrzycę?

13.10.2021
Effect of influenza vaccination in preventing laboratory-confirmed influenza hospitalization in patients with diabetes mellitus
Martínez-Baz I. i wsp.
Clin. Infect. Dis., 2021; 73 (1): 107–114

Ryzyko hospitalizacji z powodu grypy było o połowę mniejsze u zaszczepionych dorosłych chorych na cukrzycę W hiszpańskim badaniu kliniczno-kontrolnym typu test-negative design oceniono skuteczność rzeczywistą szczepienia przeciwko grypie w zapobieganiu zachorowaniom na grypę potwierdzoną laboratoryjnie wymagającą hospitalizacji u chorych na cukrzycę.

Analizą objęto 6 sezonów epidemicznych grypy (od 2013/2014 do 2018/2019). Wyjściową populację badania stanowiły osoby w wieku ≥9 lat, które z powodu objawów klinicznych choroby grypopodobnej (zdefiniowanej jako gorączka lub stan podgorączkowy, gorsze samopoczucie, ból głowy lub mięśni i objawy ze strony układu oddechowego, takie jak kaszel, ból gardła lub duszność) wymagały hospitalizacji lub zgłosiły się do poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). U pacjentów z objawami klinicznymi utrzymującymi się ≤5 dni wykonano badanie molekularne (metodą reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją [RT-PCR]) w kierunku zakażenia wirusem grypy. Skuteczność rzeczywistą szczepionki w zapobieganiu zachorowaniom na grypę potwierdzoną laboratoryjnie wymagającą hospitalizacji oceniono, porównując odsetek zaszczepionych w grupie przypadków i grupie kontrolnej.

Ostatecznie badaniem objęto populację 1670 chorych na cukrzycę (śr. 59% mężczyzn) w wieku ≥9 lat (śr. 62% w wieku 65–84 lat) hospitalizowanych z powodu objawów choroby grypopodobnej, u których wykonano badanie RT-PCR w kierunku zakażenia wirusem grypy. Grupę przypadków utworzyło 569 osób z potwierdzonym zakażeniem wirusem grypy (58% zaszczepionych), w tym u 296 zakażonych wirusem grypy A/H3N2, u 142 wirusem A/H1N1, a u 128 wirusem grypy typu B. U 3 osób zakażonych wirusem grypy typu A nie ustalono szczepu. Grupę kontrolną utworzyło 1101 osób, u których wykluczono grypę (68% zaszczepionych). Ogółem skuteczność szczepienia przeciwko grypie w zapobieganiu zachorowaniom na grypę wymagającą hospitalizacji u chorych na cukrzycę wyniosła 46% (95% CI: 28–59) i była nieco większa w młodszej grupie wiekowej (9–64 lat) niż w starszej (≥65 lat) i wyniosła odpowiednio 58% (95% CI: 20–78) i 40% (95% CI: 18–56). Skuteczność szczepienia była podobna u osób z dodatkowymi czynnikami ryzyka ciężkiego przebiegu grypy, takimi jak przewlekłe choroby układu krążenia, układu oddechowego, nerek, nowotwory, marskość wątroby, otępienie, udar, stan immunosupresji, choroba reumatyczna, otyłość olbrzymia (BMI ≥40 kg/m2), i wyniosła 50% (95% CI: 32–63). W zależności od typu wirusa grypy, który wywołał zachorowanie, skuteczność szczepienia wyniosła 57% (95% CI: 32–73) w zapobieganiu zachorowaniom na grypę wymagającą hospitalizacji wywołaną wirusem A/H1N1, 21% (95% CI: od -16 do 46) w zapobieganiu zachorowaniom na grypę wymagającą hospitalizacji wywołaną wirusem A/H3N2 oraz 71% (95% CI: 50–84) w zapobieganiu zachorowaniom na grypę wymagającą hospitalizacji wywołaną wirusem typu B.

Dodatkowo w analizie case-to-case, w której porównano odsetek zaszczepionych wśród osób z potwierdzonym zakażeniem wirusem grypy wymagających hospitalizacji lub porady w poradni POZ, wykazano, że szczepienie przeciwko grypie zmniejsza prawdopodobieństwo hospitalizacji o 65% (aOR: 0,35 [95% CI: 0,15–0,79]). Skuteczność szczepienia przeciwko grypie w zapobieganiu hospitalizacjom z jej powodu u chorych na cukrzycę była podobna do skuteczności obserwowanej u osób starszych lub z innymi czynnikami ciężkiego przebiegu grypy i jej powikłań.

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że szczepienie przeciwko grypie o połowę zmniejszało ryzyko zachorowania na grypę wymagającą hospitalizacji u osób w wieku ≥9 lat chorych na cukrzycę. Wyniki badania uzasadniają aktualne zalecenia, zgodnie z którymi chorzy na cukrzycę należą do grupy objętej priorytetem szczepień przeciwko grypie.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań