Szczepienie kobiet przeciwko COVID-19 w czasie ciąży a ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 u ich dzieci

13.06.2022
Association of COVID-19 Vaccination During Pregnancy With Incidence of SARS-CoV-2 Infection in Infants
Carlsen E.Ø., Magnus M.C., Oakley L. i wsp.
JAMA Intern Med., 2022 Jun 1. doi: 10.1001/jamainternmed.2022.2442

Opracowała Iwona Rywczak

W badaniu kohortowym przeprowadzonym w Norwegii oceniono, czy szczepienie kobiet w czasie ciąży przeciwko COVID-19 zmniejszyło ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 u ich dzieci w pierwszych 4 miesiącach życia. Badaniem objęto wszystkie dzieci urodzone w Norwegii w okresie od 1 września 2021 roku do 28 lutego 2022 roku, tj. w okresie dominacji wariantów Delta i Omikron. Dane do badania uzyskano z oficjalnych krajowych rejestrów. Za zaszczepione uznano kobiety, które otrzymały drugą lub trzecią dawkę szczepionki mRNA po 83 dniu ciąży i nie później niż 14 dni przed porodem. Z badania wykluczono kobiety, u których wykryto zakażenie SARS-CoV-2 ≥15 dni przed porodem.

Spośród 21 643 dzieci uwzględnionych w badaniu, 9739 (45%) urodziły kobiety zaszczepione drugą lub trzecią dawką szczepionki przeciwko COVID-19 w ostatnich 2 trymestrach ciąży. Zakażenie SARS-CoV-2 w pierwszych 4 miesiącach życia wykryto u 906 niemowląt (4,1%). Zapadalność była mniejsza u dzieci matek zaszczepionych w czasie ciąży. W okresie dominacji wariantu Delta (przed 1 stycznia 2022 r.) niestandaryzowany współczynnik zapadalności na zakażenie SARS-CoV-2 wykryte w teście PCR wyniósł 1,2/10 000 dni obserwacji u dzieci zaszczepionych kobiet i 3,0/10 000 dni obserwacji u dzieci kobiet nieszczepionych (hazard względny [HR] 0,29 [95% CI: 0,19–0,44]). W okresie dominacji wariantu Omikron (od 1 stycznia 2022 r.) wartości te wyniosły odpowiednio 7,0 i 10,9/10 000 dni obserwacji (HR: 0,67 [95% CI: 0,57–0,79]). W grupie 824 niemowląt, których matki otrzymały trzecią dawkę szczepionki mRNA w czasie ciąży, nie wykryto ani jednego przypadku zakażenia SARS-CoV-2 w okresie dominacji wariantu Delta. W okresie dominacji wariantu Omikron redukcja ryzyka zakażenia była większa u dzieci matek zaszczepionych 3 dawkami szczepionki w czasie ciąży (HR: 0,22 [95% CI: 0,12–0,43]) niż u dzieci matek zaszczepionych 2 dawkami (HR: 0,70 [95% CI: 0,59–0,83]). Liczba niemowląt hospitalizowanych z powodu COVID-19 (jako główne rozpoznanie przy wypisie) była podobna w grupie dzieci kobiet zaszczepionych i nieszczepionych w czasie ciąży (odpowiednio 8 i 7).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że dzieci matek zaszczepionych 2 lub 3 dawkami szczepionki mRNA w ostatnich 2 trymestrach ciąży były narażone na mniejsze ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 w ciągu pierwszych 4 miesięcy życia niż dzieci urodzone przez nieszczepione kobiety. Redukcja ryzyka była większa w okresie dominacji wariantu Delta niż w okresie dominacji wariantu Omikron. Wynik badania sugerują korzystny wpływ biernej ochrony niemowląt uzyskanej poprzez szczepienie matek przeciwko COVID-19 w czasie ciąży.

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań