Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - odroczona

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - odroczonaOcena: (5.00/5 z 1 ocen)
10.05.2017
CSIOZ, Rzeczpospolita

Jak informuje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), trwają prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zakłada ona m.in. zróżnicowanie terminów wejścia w życie obowiązków związanych z elektroniczną dokumentacją medyczną (EDM).

Fot. pixabay.com

– Wydłużenie terminu związane jest z nieprzygotowaniem placówek. Zgodnie z badaniem poziomu ich informatyzacji przeprowadzonym przez CSIOZ w 2016 r., z EDM korzystało zaledwie 41% szpitali. Wdrożenie EDM podzieliliśmy więc na etapy, by wprowadzając je stopniowo, móc koncentrować się na tych dokumentach, które są najbardziej istotne z punktu widzenia kontynuacji leczenia – mówi Marcin Węgrzyniak, dyrektor CSIOZ.

Zmieniany art. 56 ustawy wprowadza następujące daty:
• od 1 stycznia 2019 r. planuje się wprowadzenie obowiązku stosowania 3 wystandaryzowanych dokumentów, tj.: karty informacyjnej leczenia szpitalnego, karty odmowy przyjęcia do szpitala, informacji pisemnej lekarza specjalisty dla lekarza kierującego
• od 1 stycznia 2020 r. planuje się wprowadzenie obowiązku wystawiania recepty w postaci elektronicznej
• od 1 stycznia 2021 r. planuje się wprowadzenie obowiązku wystawiania skierowania w postaci elektronicznej.

W projekcie ustawy (zmieniany art. 2 pkt 6) przez EDM rozumie się dokumenty umożliwiające usługobiorcy uzyskanie od usługodawcy świadczenia opieki zdrowotnej określonego rodzaju (a więc recepta i skierowanie), a także dokumenty wytwarzane w podmiotach leczniczych, a następnie indeksowane na platformie P1, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy (zamiast kategorii dokumentacji medycznej indywidualnej, którą obecnie posługuje się ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia).

Ponadto, w związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami odnośnie sposobów podpisywania EDM, CSIOZ informuje, że do podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej pracownik medyczny używa kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Zlecenie naprawy wyrobu medycznego, oprócz powyższego, może zostać podpisane również przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy wydawanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia ważnego certyfikatu.

Jednostkowe dane medyczne, dopóki nie powstanie z nich dokument medyczny (EDM), nie muszą być podpisywane powyższymi podpisami.

Obecnie poprzez EDM rozumie się:
• dokument elektroniczny umożliwiający usługobiorcy uzyskanie świadczenia opieki zdrowotnej określonego rodzaju, a więc receptę, skierowanie i zlecenie
• dokumentację medyczną indywidualną wytworzoną w postaci elektronicznej.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - odroczonaOcena: (5.00/5 z 1 ocen)

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości dotyczące EDM?
Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Zdaniem eksperta