Prof. Ginalska laureatką konkursu „Twórcy innowacji 2014”

Prof. Ginalska laureatką konkursu „Twórcy innowacji 2014”
24.09.2014
UML, PARP, ee4f.pl

Prof. Grażyna Ginalska, kierownik Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, została laureatką konkursu „Twórcy innowacji 2014” w kategorii „Nowe technologie”.

Prestiżową statuetkę oraz dyplom „Twórcy innowacji 2014” Pani Profesor odebrała podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości i Innowacji, która odbyła się 19 września w Warszawie.

Konkurs miał na celu promocję nieprzeciętnych osób, liderów zmian, którzy stworzyli innowacyjne produkty lub usługi mające znaczący wpływ na poprawę jakości i standardu życia ludzi. Konkurs jest częścią projektu „Przedsiębiorczość i Edukacja dla Przyszłości”, którego inicjatorami są Alpha Institute i Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet. Konkurs będzie wydarzeniem cyklicznym, jego celem jest poprawy wizerunku i wprowadzenie zmian w kulturze polskiej przedsiębiorczości.

Kapituła Konkursu wyłoniła 6 laureatów spośród 23 nominowanych kobiet i mężczyzn. Nagrody przyznano w trzech obszarach: nowych technologii, innowacji społecznych i innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nominacje przedstawiły macierzyste organizacje członków Kapituły: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Przemysłu, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, TEDx Warsaw, Alpha Institute oraz Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet.

Prof. Ginalska jest biochemikiem, prezesem Medical Inventi Sp. z o.o. Kieruje zespołem inżynierów i biologów, którzy stworzyli biomateriał nazywany już potocznie „sztuczną kością z Lublina”. Zbliżony do naturalnych kości człowieka, służy do uzupełniania ubytków kostnych, znajdując zastosowanie w stomatologii implantacyjnej oraz ortopedii. Jako kompozyt złożony z części organicznej i nieorganicznej, biomateriał nie tylko zostaje przez organizm w pełni zaakceptowany, ale również stwarza nadzwyczaj przyjazne środowisko dla komórek kostnych. W listopadzie 2013 r. sztuczna kość udowodniła swoją wielką wartość na 62. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova 2013” w Brukseli. Zaprezentowano tam 230 wynalazków z 14 krajów. Biomateriał i autorski zespół wielokrotnie już nagradzano. W dniach 11-12 lutego 2014 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie głównej autorce wynalazku wręczono statuetką „za wybitne osiągnięcie wynalazcze w roku 2013 na arenie międzynarodowej” oraz dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej.

Prof. Ginalska laureatką konkursu „Twórcy innowacji 2014”

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Zdaniem eksperta