Prof. Ginalska laureatką konkursu „Twórcy innowacji 2014”

Prof. Ginalska laureatką konkursu „Twórcy innowacji 2014”
24.09.2014
UML, PARP, ee4f.pl

Prof. Grażyna Ginalska, kierownik Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, została laureatką konkursu „Twórcy innowacji 2014” w kategorii „Nowe technologie”.

Prestiżową statuetkę oraz dyplom „Twórcy innowacji 2014” Pani Profesor odebrała podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości i Innowacji, która odbyła się 19 września w Warszawie.

Konkurs miał na celu promocję nieprzeciętnych osób, liderów zmian, którzy stworzyli innowacyjne produkty lub usługi mające znaczący wpływ na poprawę jakości i standardu życia ludzi. Konkurs jest częścią projektu „Przedsiębiorczość i Edukacja dla Przyszłości”, którego inicjatorami są Alpha Institute i Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet. Konkurs będzie wydarzeniem cyklicznym, jego celem jest poprawy wizerunku i wprowadzenie zmian w kulturze polskiej przedsiębiorczości.

Kapituła Konkursu wyłoniła 6 laureatów spośród 23 nominowanych kobiet i mężczyzn. Nagrody przyznano w trzech obszarach: nowych technologii, innowacji społecznych i innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nominacje przedstawiły macierzyste organizacje członków Kapituły: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Przemysłu, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, TEDx Warsaw, Alpha Institute oraz Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet.

Prof. Ginalska jest biochemikiem, prezesem Medical Inventi Sp. z o.o. Kieruje zespołem inżynierów i biologów, którzy stworzyli biomateriał nazywany już potocznie „sztuczną kością z Lublina”. Zbliżony do naturalnych kości człowieka, służy do uzupełniania ubytków kostnych, znajdując zastosowanie w stomatologii implantacyjnej oraz ortopedii. Jako kompozyt złożony z części organicznej i nieorganicznej, biomateriał nie tylko zostaje przez organizm w pełni zaakceptowany, ale również stwarza nadzwyczaj przyjazne środowisko dla komórek kostnych. W listopadzie 2013 r. sztuczna kość udowodniła swoją wielką wartość na 62. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova 2013” w Brukseli. Zaprezentowano tam 230 wynalazków z 14 krajów. Biomateriał i autorski zespół wielokrotnie już nagradzano. W dniach 11-12 lutego 2014 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie głównej autorce wynalazku wręczono statuetką „za wybitne osiągnięcie wynalazcze w roku 2013 na arenie międzynarodowej” oraz dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej.

Prof. Ginalska laureatką konkursu „Twórcy innowacji 2014”

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości dotyczące EDM?
Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Zdaniem eksperta