Regulamin

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Profesora Andrzeja Szczeklika „Przychodzi wena do lekarza”
Organizator: Medycyna Praktyczna
Współorganizator: Naczelna Izba Lekarska
Partnerzy: Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Unia Polskich Pisarzy Lekarzy
Jury: Anna Dymna, Waldemar Hładki, Ewa Lipska, Bronisław Maj, Maria Szczeklik, Jarosław Wanecki

W konkursie może wziąć udział każda osoba mająca tytuł lekarza lub lekarza dentysty. Uwaga: Laureat, który zwyciężył dwukrotnie (otrzymał statuetkę za pierwsze miejsce) w jednej z kategorii, nie może startować w tej kategorii przez następne 3 edycje.

Prace konkursowe muszą stanowić oryginalną twórczość osoby zgłaszającej się do konkursu. Nie mogą być to prace obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich ani wcześniej publikowane.

Prace konkursowe będą przyjmowane w 3 kategoriach:

  • Poezja (maksymalnie 3 wiersze)
  • Proza (esej, fragment dziennika lub reportaż o dowolnej tematyce) do 12 000 znaków (liczonych bez spacji)
  • Dowolna forma literacka - kategoria dla studentów medycyny (objętość jak w kategoriach Poezja i Proza)

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej mp.pl/wena należy przesłać pracę konkursową (plik w formacie Word, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza) w terminie do 15 lutego 2023 roku wyłącznie pocztą elektroniczną na adres wena@mp.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: „Konkurs literacki” oraz imię i nazwisko uczestnika.

Jednocześnie z wysłaniem pracy konkursowej należy wpłacić 100 zł na konto Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”: 65 1090 1665 0000 0001 0373 7343 (BZ WBK SA, Swift: WBKPPLPP), tytułem: „PRZYCHODZI WENA DO LEKARZA”. Opłata jest jednorazowa bez względu na liczbę kategorii, w których uczestnik zgłasza prace. Dowód wpłaty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: wena@mp.pl. Studenci są zwolnieni z opłat.

Organizator konkursu nie ma obowiązku poinformowania osoby, która zgłosiła tekst na konkurs, że tekst nie spełnia warunków formalnych wymienionych w regulaminie konkursu, aby zostać zakwalifikowany do dalszych etapów konkursu.

Laureaci zostaną wyłonieni osobno w dwóch kategoriach. Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali konkursu w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z:

1. wyrażeniem zgody na udostępnienie nadesłanych tekstów w celu promocji idei Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Przychodzi wena do lekarza” oraz twórczości lekarzy przez Organizatora na łamach własnych publikacji (na papierze oraz na stronie internetowej) oraz w innych mediach.
2. akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy o RODO z dnia 25 maja 2018 roku wraz z późniejszymi zmianami.

XII Edycja Konkursu

Gala odbędzie się w dniu 20.04.2023 o 19:00
w Teatrze im. J.Słowackiego w Krakowie
Chęć udziału można zgłaszać na adres: gala@mp.pl

Organizatorzy

Partnerzy Konkursu

Patronat Medialny

Patronat HonorowyWitold Kozłowski
Marszałek Województwa MałopolskiegoJacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa