mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:
Wiosna onkologiczna 2024 - logo

XIV Konferencja Krakowskiego
Komitetu Zwalczania Raka
22–23 marca, Krakówalt

piątek, 22 marca

14.00

Otwarcie konferencji

Prowadzący: Andrzej Stelmach, Aleksandra Grela-Wojewoda

Wystąpienie Prezesa KKZR

prof. Jerzy Jakubowicz

Sesja 1. Strategia postępowania w przypadku raka piersi – część 1.

Prowadzący: dr n. med. Aleksandra Grela-Wojewoda, prof. Andrzej Stelmach

14.15

Zasady działania breast unit – standardy postępowania w terapii raka piersi

dr n. med. Mirosława Puskulluoglu

14.30

Przedoperacyjne leczenie systemowe chorych na HER2-dodatniego raka piersi – znaczenie kliniczne całkowitej remisji patologicznej (pCR)

lek. Ewa Pasieka

14.50

Czy zmiany kategorii B3 to stany przednowotworowe piersi i jak z nimi postępować w praktyce klinicznej?

prof. Wojciech Wysocki

15.10

Radioterapia uzupełniająca raka piersi – wskazania do napromieniania według wytycznych krajowych i światowych

dr hab. n. med. Anna Mucha-Małecka

15.30

Dyskusja

15.40

Przerwa

Sesja 2. Strategia postępowania w przypadku raka piersi – część 2.

Prowadzący: dr n. med. Mirosława Puskulluoglu, dr hab. n. med. Anna Mucha-Małecka

16.10

Zaburzenia emocjonalne w przebiegu raka piersi

mgr Izabela Taborska

16.30

Fizjoterapia w trakcie i po leczeniu raka piersi

mgr Gabriela Bednarczyk

16.50

Dyskusja

17.00

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

sobota, 23 marca

Sesja 3. Postępowanie w przypadku przerzutowego luminalnego HER2-ujemnego raka piersi

Prowadzący: dr n. med. Marek Ziobro, dr n. med. Joanna Streb

9.00

Inhibitory CDK 4/6 – abemacyklib w leczeniu luminalnego HER2-ujemnego raka piersi

dr n. med. Mirosława Puskulluoglu

9.20

Wybór inhibitora CDK 4/6 w terapii zaawansowanego HR+/HER2-ujemnego raka piersi w oparciu o najnowsze wytyczne i dowody naukowe

dr n. med. Joanna Streb

9.40

Wykład pod patronatem firmy Pfizer

Palbocyklib – skuteczność i bezpieczeństwo w praktyce klinicznej ze szczególnym uwzględnieniem starszych chorych na zaawansowanego raka piersi (HR+, HER2-ujemnego)

dr n. med. Aleksandra Grela-Wojewoda

10.00

Co nowego w leczeniu hormonozależnego HER2-ujemnego raka piersi z użyciem inhibitorów CDK 4/6 w kontekście najnowszych doniesień z kongresu SABCS 2023?

dr n. med. Aleksandra Grela-Wojewoda

10.20

Dyskusja

10.30

Przerwa

Sesja 4. Postęp w leczeniu potrójnie ujemnego (TNBC) i przerzutowego HER2-dodatniego raka piersi

Prowadzący: dr n. med. Aleksandra Grela-Wojewoda, dr n. med. Mirosława Puskulluoglu

10.50

Wykład pod patronatem firmy Gilead

Ścieżka chorego na potrójnie ujemnego raka piersi (TNBC) – miejsce sacytuzumabu gowitekanu

dr n. med. Marek Ziobro

11.10

Diagnostyka mutacji BRCA1/2 u chorych na raka piersi – optymalne rozwiązanie z punktu widzenia onkologa i chirurga

dr hab. n. biol. Agnieszka Adamczyk

11.30

Leczenie chorych na zaawansowanego HER2-dodatniego raka piersi – nowe możliwości terapeutyczne

lek. Agata Sałek-Zań

11.50

Inhibitory kinazy tyrozynowej w leczeniu chorych na zaawansowanego HER2-dodatniego raka piersi

lek. Agnieszka Pietruszka

12.10

Dyskusja

12.20

Przerwa

Sesja 5. Immunoterapia i leczenie ukierunkowane nowotworów

Prowadzący: dr hab. n. biol. Agnieszka Adamczyk, dr n. med. Marek Ziobro

12.40

Którzy chorzy na raka żołądka i przełyku mogą zostać zakwalifikowani do 1. linii leczenia niwolumabem

dr n. med. Marek Ziobro

13.00

Skuteczność i bezpieczeństwo immunochemioterapii w leczeniu radykalnym chorych na potrójnie ujemnego raka piersi

dr n. med. Aleksandra Grela-Wojewoda

Powikłania kardiologiczne immunoterapii – pytania onkologa klinicznego do kardiologa (debata wielospecjalistyczna)

prof. Ewa Konduracka, dr n. med. Aleksandra Grela-Wojewoda, dr n. med. Marek Ziobro

13.30

Czerniak – leczenie chorych z mutacją w kodonie V600 genu BRAF

lek. Joanna Lompart

13.50

Rola terapii ukierunkowanej molekularnie w leczeniu chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z mutacją BRAF V600E

lek. Tomasz Kopciński

14.10

Dyskusja

14.20

Zakończenie konferencji

Miejsce konferencji

Centrum Kongresowym ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17

Opłaty

  wpłata do 11 marca wpłata od 12 marca
Uczestnictwo stacjonarne 280 zł 320 zł
Uczestnictwo online 160 zł 160 zł

Uczestnicy, którzy opłacą udział w konferencji w trybie stacjonarnym, będą mieli możliwość korzystania z nagrań na stronie konferencji przez rok od jej zakończenia. Osoby, które opłacą uczestnictwo online, będą mogły obejrzeć transmisję na żywo 22–23 marca, a także nagrania zamieszczone na stronie internetowej przez rok od zakończenia konferencji.

Biuro konferencji

Medycyna Praktyczna – Dział Szkoleń
Cholerzyn 445, 32-060 Liszki
e-mail: konferencje@mp.pl , tel. 12 293 40 04.

SPONSORZY

Informacje dla sponsorów

Firmy zainteresowane współpracą z organizatorem konferencji prosimy o kontakt: firmy@mp.pl

INFARMA

Konferencja jest organizowana w zgodności ze standardami INFARMY. Pobierz certyfikat.