MATERIAŁ SPONSORA

MATERIAŁ SPONSORA

Nadesłany przez firmę: Redakcja i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń reklamowych oraz za skutki ewentualnych nierzetelności.

Którzy pacjenci z VTE są lub nie są dobrymi kandydatami do terapii DOAC?

30.09.2021