mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:
alt

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu
20–22 października 2022 r.

Zapraszamy na XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, który odbędzie się 20–22 października 2022 r. w Krakowie.

Szczegółowe informacje wkrótce.

Program

Szczegóły wkrótce.

Opłaty

  wpłata do 19 września wpłata od 20 września
Członkowie PTBB / prenumeratorzy „Medycyny Praktycznej” 699 zł 739 zł
Pozostali uczestnicy 749 zł 789 zł
Pielęgniarki / ratownicy medyczni / studenci 360 zł 400 zł
Uczestnictwo online 420 zł 420 zł

Zgłaszanie streszczeń i posterów

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania streszczeń prezentacji i wykładów, które będą wygłoszone w trakcie XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.
Przysłane streszczenia zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu konferencyjnym czasopisma naukowego „BÓL” Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, które będzie dołączone do materiałów konferencyjnych dla uczestników Zjazdu.

Wymagania

Streszczenie prezentacji powinno zawierać co najmniej:

  • pełny tytuł prezentacji (w wersji polskiej i angielskiej)
  • autora / autorów ( pełne imiona i nazwiska)
  • afiliacje wszystkich autorów w języku polskim
  • właściwą treść streszczenia w wersji polskiej (tekst znormalizowany, maksymalnie strona A4)
  • informację o finansowaniu badań, będących podstawą przygotowania prezentacji (jeżeli dotyczy)
  • adres e-mailowy autora do korespondencji, jeśli jest inny niż ten, z którego zgłoszono streszczenie (jeżeli w przesłanym pliku nie zostanie podany adres e-mailowy autora do korespondencji, Redakcja będzie przesyłać wszelkie informacje związane ze streszczeniem na adres, z którego wysłano materiały)
  • opcjonalnie: pełne streszczenie w języku angielskim oraz piśmiennictwo do streszczeń

Termin

Termin przyjmowania streszczeń upływa 14 sierpnia 2022 r.

Wysyłka

Streszczenia prezentacji prosimy przesyłać na adres: bol@indexcopernicus.com W tytule e-maila prosimy wpisać: Streszczenie prezentacji: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Po przesłaniu streszczenia zgodnie z powyższymi wytycznymi, otrzymają Państwo potwierdzenie dostarczenia z Redakcji czasopisma „BÓL” bądź informację o brakach, które wymagają uzupełnienia.

Uwaga! Niepełne materiały, nie spełniające powyższych wymogów, nie będą opublikowane w czasopiśmie, jeśli nie zostaną poprawione przez Autorów.

Pełna publikacja

Redakcja czasopisma „BÓL” przypomina również o możliwości zgłaszania artykułów naukowych przygotowanych na podstawie prezentacji i wykładów z XI Zjazdu PTBB do Redakcji czasopisma, zgodnie z procedurą opisaną na stronie internetowej periodyku (INSTRUKCJE DLA AUTORÓW).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących procedury dostarczenia streszczeń i szczegółów związanych z wydaniem numeru konferencyjnego, prosimy o kontakt e-mailowy na adres: bol@indexcopernicus.com lub aleksandra.dopko@indecopernicus.com, lub pawel.stypulkowski@indexcopernicus.com.

Sponsorzy

Informacje dla sponsorów

Firmy zainteresowane współpracą z organizatorem konferencji prosimy o kontakt: firmy@mp.pl