POLISH HEART JOURNAL The peer-reviewed Journal of the Polish Cardiac Society since 1957

Archive

Vol 66, No 4 (2008)

December 28, 2012

Other

Łukasz Chrzanowski , Piotr Lipiec , Maria Krzemińska-Pakuła , Paulina Wejner-Mik , Aleksandra Jasińska , Jarosław Drożdż , Jarosław Kasprzak

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Tomasz Hirnle , Piotr Jakim , Bożena Sobkowicz , Bogdan Galar , Kamil Gugała , Mirosław Charkiewicz

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Janusz Bednarski , Paweł Komorowski , Marek Stopiński

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Erik L. Grove, Anne-Mette Hvas , Steen D. Kristensen

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Anna Klisiewicz

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Małgorzata Pawelec-Wojtalik , Wojciech Mrówczyński , Jacek Henschke , Rafał Surmacz , Alicja Bartkowska-Śniatkowska , Andrzej Wodziński

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Wiktor Kuliczkowski , Adam Witkowski , Cezary Watała , Krzysztof J. Filipiak, Andrzej Budaj , Jacek Golański , Dariusz Sitkiewicz , Jerzy Pręgowski , Jacek Górski , Marian Zembala , Grzegorz Opolski , Lech Poloński

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Anna Faran , Alicja Dąbrowska-Kugacka , Ewa Lewicka-Nowak , Sebastian Tybura , Bożena Zięba , Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz , Elżbieta Krzymińska-Stasiuk , Maciej Kempa , Katarzyna Kogut , Grzegorz Raczak

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Piotr Urbanek , Łukasz Szumowski , Bogna Puciłowska , Roman Kępski , Marek Szufladowicz , Michał Orczykowski , Marek Kabat , Andrzej Januszewicz , Franciszek Walczak

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Tomasz Kukulski

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Redakcja KP

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Kinga Węgrzynowska-Teodorczyk , Ewa A. Jankowska, Waldemar Banasiak , Piotr Ponikowski , Marek Woźniewski

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Dobrin Vassilev , Robert J. Gil

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Tomasz Chwyczko , Maciej Sterliński , Aleksander Maciąg , Bohdan Firek , Andrada Łabęcka , Agnieszka Jankowska , Marek Kośmicki , Ilona Kowalik , Beata Malczewska , Hanna Szwed

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Anna Borowiec-Kocańda , Rafał Dąbrowski

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Robert J. Gil

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Adam Witkowski

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Włodzimierz Kargul

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Marek Jastrzębski , Piotr Kukla , Bogumiła Bacior

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Maciej Rachwalik , Josephine Wright , Antonios Kourliouros , Neil Roberts , Venkatachalam Chandrasekaran

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Iwona Żak , Beata Sarecka-Hujar , Jolanta Krauze

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Beata Wożakowska-Kapłon , Rafał Szymczyk , Stanisław Buda , Piotr Biskup

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Wiktor Kuliczkowski , Adam Witkowski , Cezary Watala , Krzysztof J. Filipiak, Andrzej Budaj , Jacek Golanski , Dariusz Sitkiewicz , Jerzy Pregowski , Jacek Gorski , Marian Zembala , Grzegorz Opolski , Lech Polonski

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Grzegorz Dzida

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Paweł Rostoff , Ewa Konduracka , Nader El Massri, Andrzej Gackowski , Paweł Kruszec , Krzysztof Żmudka , Wiesława Piwowarska

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Marek Konka , Piotr Hoffman

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Victor L. Serebruany

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008)

Tomasz Kukulski

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008): 404-405

Krzysztof Wrabec

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008): 433-433

Barbara Dąbrowska

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008): 449-449

Robert J. Gil

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008): 456-456

Cezary Sosnowski

Kardiol Pol Vol 66, No 4 (2008): 461-464

Impact Factor 2019

1.874

IC value for 2019

168.74

MNiSW value

70
Average times from:
submission to 1st decision, 3 days
submission to 1st reviews, 21 days
acceptance to online first publication, 8 days
acceptance to final publication, 90 days

Manuscript acceptance rate: 26%
Opinie i stanowiska ekspertów
Ministry of Science and Higher Education logo
The journal receives funding from the Ministry of Science and Higher Education for promoting scientific research (692/P-DUN/2019)