mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Autorzy na podstawie aktualnych wytycznych towarzystw europejskich i polskich przedstawiają diagnostykę i leczenie zaburzeń lipidowych u chorych z cukrzycą typu 1 i 2, otyłością, zaburzeniami czynności tarczycy, zespołem Cushinga, leczonych glikokortykosteroidami, z zaburzeniami wytwarzania hormonu wzrostu, zespołem policystycznych jajników, po menopauzie, otrzymujących hormonalną terapię zastępczą, z hipogonadyzmem, otrzymujących testosteron oraz u otrzymujących terapię hormonalną z powodu niezgodności płciowej.

O tym się mówi

  • Protest medyków, decyzja Sejmu
    Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do ustawy o wynagrodzeniach minimalnych w ochronie zdrowia, choć podczas posiedzenia komisji zdrowia oraz finansów publicznych posłowie poparli jedną poprawkę Senatu, podnoszącą współczynniki wynagrodzeń.
  • Program 40+ na cenzurowanym
    Lista uwag do programu „Profilaktyka 40+” sugeruje, że pomysł MZ, mówiąc oględnie, nie został dopracowany we wszystkich szczegółach. Na razie chodzi oczywiście o pilotaż, który potrwa do 31 grudnia 2021 r. Ministerstwo zignorowało postulat NFZ i nie przedłużyło pilotażu, a rozporządzenie zostało skierowane do publikacji.
  • NFZ zmienia zasady wypłaty dodatków covidowych
    Od 1 czerwca obowiązują nowe zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwalczaniem COVID-19. Oficjalnie dlatego, że trzecia fala pandemii wygasa. Nieoficjalnie – system wypłacania dodatków od miesięcy budził kontrowersje.