O tym się mówi

  • Zawrót głowy o tytuł zawodowy
    Jeśli jesteś lekarzem, na pieczątce odbitej na recepcie stać musi „lekarz”. Przy realizacji recept nie ma miejsca na domysły, czy lekarzem jest specjalista medycyny rodzinnej, psychiatra, pediatra lub ginekolog. Ma być czarno na białym: „lekarz”. Albo z refundacją mogą być kłopoty.
  • 97 godzin na tydzień
    „Młodzi lekarze przegrali bitwę przede wszystkim dlatego, że ich rozsądne, oparte na faktach i wygłaszane spokojnym głosem argumenty nie przebiły się przez hałaśliwy i nienawistny język, jakim posługiwali się rządzący”. Tak mogłaby się zaczynać (lub kończyć) analiza protestu rezydentów AD 2017.
  • Czas na czyny, nie deklaracje
    Boję się sytuacji, w której pieniędzy będzie więcej, poziom finansowania wzrośnie, a ani system, ani pacjent poprawy nie odczują – mówi MP.PL prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja.