POLISH HEART JOURNAL The peer-reviewed Journal of the Polish Cardiac Society since 1957

Archive

Vol 64, No 3 (2006)

December 28, 2012

Other

Piotr Kübler , Jolanta Petruk-Kowalczyk , Jacek Majda , Krzysztof Reczuch , Waldemar Banasiak , Piotr Ponikowski

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006)

Eric G. Butchart, Christa Gohlke-Bärwolf , Manuel J. Antunes, Pilar Tornos , Raffaele De Caterina, Bertrand Cormier , Bernard Prendergast , Bernard Iung , Hans Bjornstad , Catherine Leport , Roger J.C. Hall, Alec Vahanian

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006)

Bohdan Nessler , Andrzej Paradowski , Jadwiga Nessler , Anna Libionka , Marcin Misztal , Paweł Latacz , Wiesława Piwowarska , Piotr Nalepa , J. Włodarczyk , Henryk Olechnowicz

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006)

Adam Torbicki

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006)

Janina Stępińska

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006)

Grzegorz Gielerak , Katarzyna Szyfner

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006)

Krystian Wita , Artur Filipecki , Agnieszka Drzewiecka-Gerber , Wojciech Wróbel , Anna Rybicka-Musialik , Mariola Nowak , Jolanta Krauze , Zbigniew Tabor , Maria Trusz-Gluza

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006)

Zbigniew Juraszyński , Joanna Kotlarska , Wojciech Drewniak , Krzysztof Kotliński , Iwona Huńka , Marcin Borys , Marek Dąbrowski

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006)

Aleksandra Szymborska-Kajanek , Krzysztof Strojek

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006)

Jarosław Drożdż , Piotr Lipiec

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006)

Krzysztof Wrabec

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006)

Dariusz Winek

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006)

Aleksander Żurakowski , Paweł Buszman , Agata Gruszka , Iwona Szkróbka , Kazimierz Radwan , Krzysztof Milewski , Zenon Barteczko , Michał Tendera

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006)

Hanna Bachórzewska-Gajewska , Aleksandra Serwicka , Bożena Sobkowicz , Ryszard Jackowski , Sławomir Dobrzycki

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006)

Łukasz Chrzanowski , Jarosław Drożdż , Jarosław D. Kasprzak

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006)

Adam Witkowski

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006)

Krzysztof Wrabec

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006)

Dariusz Dudek , Artur Dziewierz , Tomasz Rakowski , Zbigniew Siudak , Marcin Wizimirski , Jacek Legutko , Stanisław Bartuś , Waldemar Mielecki , Łukasz Rzeszutko , Krzysztof Żmudka , Jacek S. Dubiel

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006)

Piotr Kukla , Dariusz Dudek , Kazimierz Szczuka

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006)

Krzysztof Godlewski , Bożena Werner , Maciej Sterliński , Mariusz Pytkowski , Hanna Szwed , Marek Domagała , Lucyna Koc

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006)

Paweł Derejko , Franciszek Walczak , Łukasz Szumowski , Ewa Szufladowicz , Robert Bodalski , Piotr Urbanek , Roman Kępski , Michał Orczykowski , Włodzimierz Szaroszyk , Tomasz Szajewski , Maciej Nyżnyk

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006)

Robert J. Gil

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006)

Barbara Dąbrowska

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006)

Piotr Perdeus , Bożena Werner , Zygmunt Kaliciński

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006)

Adam T. Styś

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006)

Redakcja KP

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006): 3-3

Jan Zieliński

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006): 257-258

Aneta I. Gziut, Łukasz Pastwa , Andrzej Słysz

Kardiol Pol Vol 64, No 3 (2006): 334-336

Impact Factor 2019

1.874

IC value for 2019

168.74

MNiSW value

70
Average times from:
submission to 1st decision, 3 days
submission to 1st reviews, 21 days
acceptance to online first publication, 8 days
acceptance to final publication, 90 days

Manuscript acceptance rate: 26%
Opinie i stanowiska ekspertów
Ministry of Science and Higher Education logo
The journal receives funding from the Ministry of Science and Higher Education for promoting scientific research (692/P-DUN/2019)