POLISH HEART JOURNAL The peer-reviewed Journal of the Polish Cardiac Society since 1957

Archive

Vol 60, No 2 (2004)

December 28, 2012

Other

Marzenna Zielińska , Halina Bolińska , Krzysztof Kaczmarek , Jan Krekora , Maciej Kuczborski , Maciej Kośmider , Włodzimierz Koniarek

Kardiol Pol Vol 60, No 2 (2004): 100-103

Jens Litmathe , Daniel Stosch , Hans Klues , Udo Boeken , Bernhard Korbmacher , Emmeran Gams

Kardiol Pol Vol 60, No 2 (2004): 110-110

Piotr Lisowski , Jolanta Małyszko , Ryszard Jackowsk , Michał Myśliwiec , Anna Lisowska , Tomasz Łapiśski , Krystyna Pawlak , Tomasz Hirnle

Kardiol Pol Vol 60, No 2 (2004): 118-122

Jarosław Paśnik , Zbigniew Baj , Jadwiga Moll , Jacek Moll , Maciej Moll , Lech Pokoca , Andrzej Sysa , Krzysztof Zeman

Kardiol Pol Vol 60, No 2 (2004): 128-131

Josef Veselka , Radka Duchonová , Srka Prochzkov , Ingrid Homolov , Jana Plenckov , David Zem nek, Zuzana Pernisov , David Tesar

Kardiol Pol Vol 60, No 2 (2004): 136-136

Robert Skalik , Arkadiusz Derkacz , Dariusz Biały , Dariusz Sowiński , Dorota Adamczyk-Gajda

Kardiol Pol Vol 60, No 2 (2004): 138-140

Maciej Grabowski , Michał Cybulski , Jacek Szostek , Janina Stępińska

Kardiol Pol Vol 60, No 2 (2004): 142-144

Adam Curyło , Piotr Jankowski , Kalina Kawecka-Jaszcz

Kardiol Pol Vol 60, No 2 (2004): 145-148

Bohdan Lewartowski , Urszula Mackiewicz

Kardiol Pol Vol 60, No 2 (2004): 149-153

Beata Wożakowska-Kapłon , Grzegorz Opolski

Kardiol Pol Vol 60, No 2 (2004): 154-157

Tadeusz Petelenz

Kardiol Pol Vol 60, No 2 (2004): 158-160

Redakcja KP

Kardiol Pol Vol 60, No 2 (2004): 161-161

Redakcja KP

Kardiol Pol Vol 60, No 2 (2004): 162-167

Redakcja KP

Kardiol Pol Vol 60, No 2 (2004): 168-172

Andrzej Tomaszewski

Kardiol Pol Vol 60, No 2 (2004): 173-175

E Makowska , E. Czempik

Kardiol Pol Vol 60, No 2 (2004): 176-177

Elżbieta Włodarska , Łukasz Szumowski , Andrzej Przybylski , Marek Konka , Ewa Walczak , Teresa Zaleska , Roman Kępski , Piotr Urbanek , Paweł Derejko , Witold Rużyłło , Hanna Szwed , Piotr Hoffman , Franciszek Walczak

Kardiol Pol Vol 60, No 2 (2004): 178-185

Robert Gil , Jarosław Rzezak

Kardiol Pol Vol 60, No 2 (2004): 186-188

Grzegorz Raczak

Kardiol Pol Vol 60, No 2 (2004): 189-192

Redakcja KP

Kardiol Pol Vol 60, No 2 (2004): 193-193

Redakcja KP

Kardiol Pol Vol 60, No 2 (2004): 195-195

Impact Factor 2019

1.874

IC value for 2019

168.74

MNiSW value

70
Average times from:
submission to 1st decision, 3 days
submission to 1st reviews, 21 days
acceptance to online first publication, 8 days
acceptance to final publication, 90 days

Manuscript acceptance rate: 26%
Opinie i stanowiska ekspertów
Ministry of Science and Higher Education logo
The journal receives funding from the Ministry of Science and Higher Education for promoting scientific research (692/P-DUN/2019)