POLISH HEART JOURNAL The peer-reviewed Journal of the Polish Cardiac Society since 1957

Archive

Vol 60, No 1 (2004)

December 28, 2012

Other

Elżbieta Włodarska , Marek Konka , Roman Kępski , Teresa Zaleska , Rafał Płoski , Witold Rużyłło , Marianna Janion , Krystyna Jaworska , Wanda Rydlewska-Sadowska , Piotr Hoffman

Kardiol Pol Vol 60, No 1 (2004): 8-13

Anna Teresińska , Marian Śliwiński , Stefania Konieczna , Bożenna Szumilak , Maria Szymańska , Artur Dębski , Piotr Hendzel , Zbigniew Juraszyński

Kardiol Pol Vol 60, No 1 (2004): 21-25

Maria Olszowska , Wiesława Tracz , Tadeusz Przewłocki , Magdalena Kostkiewicz , Piotr Podolec , Jarosław Zalewski , Krzysztof Żmudka

Kardiol Pol Vol 60, No 1 (2004): 33-37

Tomasz Hirnle , Bożena Sobkowicz , Andrzej Stachurski , Krzysztof Namięta , Wojciech Kustrzycki , Wojciech Stupiński , Marek Pelczar , Paweł Tomaszewski , Roman Krupacz

Kardiol Pol Vol 60, No 1 (2004): 44-47

Jacek Kusa , Jacek Białkowski , Małgorzata Szkutnik

Kardiol Pol Vol 60, No 1 (2004): 53-56

Anna Tomaszuk-Kazberuk , J. Musiał , Wojciech Modrzejewski , Małgorzata Knapp , Anna Lisowska

Kardiol Pol Vol 60, No 1 (2004): 57-58

Andrzej Ciszewski , Longina Małecka , Krzysztof Cedro

Kardiol Pol Vol 60, No 1 (2004): 60-62

Agnieszka Rogozińska-Zawiślak , Józef Kozak

Kardiol Pol Vol 60, No 1 (2004): 63-65

Teresa Domagała

Kardiol Pol Vol 60, No 1 (2004): 66-70

Redakcja KP

Kardiol Pol Vol 60, No 1 (2004): 73-73

Sebastian Stec

Kardiol Pol Vol 60, No 1 (2004): 74-76

Tomasz Chamiec

Kardiol Pol Vol 60, No 1 (2004): 77-78

Bożena Sobkowicz

Kardiol Pol Vol 60, No 1 (2004): 79-81

Ewa Makowska , Maciej Świątkowski

Kardiol Pol Vol 60, No 1 (2004): 82-84

Robert Gil , Jarosław Rzezak

Kardiol Pol Vol 60, No 1 (2004): 85-88

Marianna Janion

Kardiol Pol Vol 60, No 1 (2004): 88-92

Redakcja KP

Kardiol Pol Vol 60, No 1 (2004): 93-93

Impact Factor 2019

1.874

IC value for 2019

168.74

MNiSW value

70
Average times from:
submission to 1st decision, 3 days
submission to 1st reviews, 21 days
acceptance to online first publication, 8 days
acceptance to final publication, 90 days

Manuscript acceptance rate: 26%
Opinie i stanowiska ekspertów
Ministry of Science and Higher Education logo
The journal receives funding from the Ministry of Science and Higher Education for promoting scientific research (692/P-DUN/2019)