POLISH HEART JOURNAL The peer-reviewed Journal of the Polish Cardiac Society since 1957

Archive

Vol 68, No 7 (2010)

January 01, 1970

Editorials

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010)

Original articles

Paweł Petkow-Dimitrow

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010)

Tomasz Zieliński

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010)

Andrzej Ochała

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010)

Włodzimierz J. Musiał

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010)

Zbigniew Gaciong

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010)

Anna Kabłak-Ziembicka

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010)

Damian Pres , Mariusz Gąsior , Krzysztof Strojek , Marek Gierlotka , Michał Hawranek , Andrzej Lekston , Krzysztof Wilczek , Mateusz Tajstra , Janusz Gumprecht , Lech Poloński

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010): 743-751

Agnieszka Olszanecka , Aneta Pośnik-Urbańska , Kalina Kawecka-Jaszcz , Danuta Czarnecka , Danuta Fedak

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010): 760-767

Mateusz Śpiewak , Lidia Chojnowska , Łukasz A. Małek, Barbara Miłosz , Joanna Petryka , Magdalena Żabicka , Mariusz Kłopotowski , Maciej Dąbrowski , Jolanta Miśko , Witold Rużyłło

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010): 768-773

Vedat Davutoglu , Cuma Yildirim , Hasan Kucukaslan , Murat Yuce , Ibrahim Sari , Mehmet Tarakcioglu , Murat Akcay , Musa Cakici , Nurdan Ceylan , Behcet Al

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010): 778-785

Beata Wożakowska-Kapłon , Radosław Bartkowiak , Urszula Grabowska , Grażyna Janiszewska

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010): 786-791

Anna Drohomirecka , Łukasz Kołtowski , Paweł Kwinecki , Krzysztof Wronecki , Romuald Cichoń

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010): 794-799

Reviews

Paweł Rostoff , Andrzej Gackowski , Jadwiga Nessler , Wiesława Piwowarska

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010): 815-823

Joanna Petryka , Jolanta Miśko , Łukasz A. Małek, Mateusz Śpiewak , Barbara Miłosz , Zofia Bilińska , Witold Rużyłło

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010): 824-829

Letters to the Editor

Magdalena Mazurak

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010): 868-872

Chorzy trudni nietypowi

Piotr Niewiński , Ewa A. Jankowska, Aldona Cwynar , Katarzyna Wojtas , Dorota Kustrzycka-Kratochwil , Zofia Barg , Waldemar Banasiak , Piotr Ponikowski

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010): 797-801

Ana Teresa Timóteo, Luísa Moura Branco, Ivan Bravio , Eugénia Pinto , Teresa Timoteo , Pedro Matos , Rui Cruz Ferreira

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010): 802-805

Chorzy trudni typowi

Katarzyna Łuczak , Katarzyna Piestrzeniewicz , Marek Maciejewski , Andrzej Walczak , Ryszard Jaszewski , Stanisław Ostrowski , Jarosław Drożdż

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010): 806-808

Krzysztof Wrabec

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010): 809-809

Rafał Dąbrowski , Ewa Pędzich-Placha

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010): 810-813

Krzysztof Wrabec

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010): 814-814

Echokardiogram miesiąca

Magdalena Lipczyńska , Anna Klisiewicz , Piotr Szymański , Tomasz Rywik , Piotr Hoffman

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010): 836-837

Electrocardiogram of the month

Agnieszka Sanecka , Paweł Derejko , Rafał Baranowski

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010): 830-834

Barbara Dąbrowska

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010): 835-835

Angiogram miesiąca

Marek Tomala , Andrzej Machnik , Mieczysław Pasowicz , Małgorzata Irzyk , Bogusław Kapelak , Jarosław Trębacz , Piotr Wilkołek , Robert Banyś , Krzysztof Żmudka

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010): 838-842

Robert J. Gil

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010): 843-843

Samad Ghaffari , Leili Pourafkari

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010): 844-846

Robert J. Gil

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010): 847-847

In Poland

Stanowisko PTNT , PTN i PTK

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010): 860-867

Invasive electrophysiology

Joanna Zakrzewska-Koperska , Piotr Urbanek , Michał Orczykowski , Robert Bodalski , Paweł Derejko , Andrzej Hasiec , Grzegorz Warmiński , Bartosz Duda , Łukasz Szumowski , Franciszek Walczak

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010): 848-852

Kardiologia oparta na faktach

Tomasz Pasierski

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010)

Łukasz Januszkiewicz

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010): 853-854

Nasze forum - kardiolodzy i kardiochirurdzy razem

Adam Sokal , Roman Przybylski , Marian Zembala , Natalia Rozwadowska , Małgorzata Bialas , Radosław Lenarczyk , Tomasz Niklewski , Karol Miszalski-Jamka , Beata Średniawa , Maciej Kurpisz

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010): 856-859

Przegląd doniesień naukowych

Redakcja KP

Kardiol Pol Vol 68, No 7 (2010)

Impact Factor 2019

1.874

IC value for 2019

168.74

MNiSW value

70
Average times from:
submission to 1st decision, 3 days
submission to 1st reviews, 21 days
acceptance to online first publication, 8 days
acceptance to final publication, 90 days

Manuscript acceptance rate: 26%
Opinie i stanowiska ekspertów
Ministry of Science and Higher Education logo
The journal receives funding from the Ministry of Science and Higher Education for promoting scientific research (692/P-DUN/2019)