POLISH HEART JOURNAL The peer-reviewed Journal of the Polish Cardiac Society since 1957

Archive

Vol 71, No 11 (2013)

January 01, 1970

Editorials

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013) / DOI: 10.5603/KP.2013.0290

Original articles

Vedat Davutoglu , Adnan Dogan , Seydi Okumus , Tuncer Demir , Gurkan Tatar , Bulent Gurler , Suleyman Ercan , Ibrahim Sari , Hayri Alici , Gokhan Altunbas

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1121-1128 / DOI: 10.5603/KP.a2013.0292

Ugur Turk , Istemihan Tengiz , Emre Ozpelit , Aydan Celebiler , Nihat Pekel , Ferhat Ozyurtlu , Emin Alioglu , Ertugrul Ercan

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1129-1134 / DOI: 10.5603/KP.2013.0293

Tadeusz Dereziński , Beata Wąsikowska , Bartosz Strzeboński , Arkadiusz Jawień

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1135-1139 / DOI: 10.5603/KP.2013.0294

Maciej Krzysztof Kluk, Iwona Gorczyca-Michta , Paweł Salwa , Katarzyna Dziubek , Alicja Magdalena Stępień-Wałek, Beata Wożakowska-Kapłon

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1140-1146 / DOI: 10.5603/KP.a2013.0087

Vincenzo Russo , Anna Rago , Andrea Antonio Papa, Luisa Politano , Paolo Golino , Maria Giovanna Russo, Raffaele Calabro , Gerardo Nigro

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1147-1153 / DOI: 10.5603/KP.2013.0295

Renata Bokiniec , Paweł Własienko , Joanna Szymkiewicz-Dangel , Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1154-1160 / DOI: 10.5603/KP.2013.0296

Joanna Banach , Ewa Żekanowska , Robert Bujak , Wojciech Gilewski , Jan Błażejewski , Danuta Karasek , Wojciech Balak , Jaroslaw Pietrzak , Wladyslaw Sinkiewicz

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1161-1167 / DOI: 10.5603/KP.a2013.0085

Bartosz Puchalski , Filip M. Szymański, Robert Kowalik , Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1168-1173 / DOI: 10.5603/KP.2013.0297

Reviews

Juliusz Rawdanowicz , Witold Pikto-Pietkiewicz , Magdalena Marczyńska

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1183-1187 / DOI: 10.5603/KP.2013.0301

Clinical vignettes

Robert Sabiniewicz , Jarosław Meyer-Szary , Piotr Potaż , Miłosz Jaguszewski

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1207-1207 / DOI: 10.5603/KP.2013.0307

Edward Pietrzyk , Kamil Michta , Iwona Gorczyca-Michta , Beata Wożakowska-Kapłon

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1208-1208 / DOI: 10.5603/KP.2013.0308

Izabela Wojtkowska , Łukasz A. Małek, Tomasz Oleksiuk , Janina Stępińska

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1209-1209 / DOI: 10.5603/KP.2013.0309

Jakub Baran , Beata Zaborska , Małgorzata Sikora-Frąc , Sebastian Stec , Piotr Kułakowski

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1210-1210 / DOI: 10.5603/KP.2013.0310

Zenon Huczek , Janusz Kochman , Bartosz Rymuza , Piotr Scisło , Radosław Wilimski , Grzegorz Opolski

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1211-1211 / DOI: 10.5603/KP.2013.0311

Murat Yalçın , Murat Eroglu , Zafer Isilak , Mustafa Aparci , Bekir Sitki Cebeci

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1212-1212 / DOI: 10.5603/KP.2013.0312

Letters to the Editor

Tomasz Pasierski

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1220-1220 / DOI: 10.5603/KP.2013.0314

Jacek Białkowski

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1221-1221 / DOI: 10.5603/KP.2013.0315

Expert opinion and position papers

Dariusz Dudek , Jacek Legutko , Zbigniew Siudak , Andrzej Ochała , Wojciech Wojakowski , Zbigniew Peruga , Aleksander Araszkiewicz , Tomasz Deptuch , Małgorzata Szkutnik , Maciej Lesiak , Maciej Karcz , Stanisław Bartuś , Paweł Maciejewski

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1213-1219 / DOI: 10.5603/KP.2013.0313

State-of-the-art review

Giovanni Mariscalco , Francesco Musumeci , Maciej Banach

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1115-1120 / DOI: 10.5603/KP.2013.0291

Case studies

Anna Polewczyk , Andrzej Kutarski , Marianna Janion

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1174-1176 / DOI: 10.5603/KP.2013.0298

Jianye Yang , Jinping Liu , Nianguo Dong

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1177-1179 / DOI: 10.5603/KP.2013.0299

Murat Unlu , Sait Demirkol , Sevket Balta , Ugur Bozlar , Ugur Kucuk

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1180-1182 / DOI: 10.5603/KP.2013.0300

Electrocardiogram

Piotr Kukla , Adrian Baranchuk , Marek Jastrzębski , Michał Zabojszcz , Leszek Bryniarski

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1188-1189 / DOI: 10.5603/KP.2013.0302

Andrés Ricardo Pérez

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1190-1191 / DOI: 10.5603/KP.2013.0303

Jan Ruta , Janusz Kawiński , Paweł Ptaszyński , Krzysztof Kaczmarek

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1192-1193 / DOI: 10.5603/KP.2013.0304

Invasive electrophysiology

Beata Średniawa , Katarzyna Mitręga , Oskar Kowalski , Radosław Lenarczyk , Sławomir Pluta , Agata Musialik-Łydka , Zbigniew Kalarus

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1204-1206 / DOI: 10.5603/KP.2013.0306

Noninvasive cardiovascular imaging

Agata Leśniak-Sobelga , Zbigniew Gąsior , Magdalena Kostkiewicz , Jolanta Miśko , Krzysztof Rytlewski , Piotr Podolec , Edyta Płońska-Gościniak

Kardiol Pol Vol 71, No 11 (2013): 1194-1203 / DOI: 10.5603/KP.2013.0305

Impact Factor 2019

1.874

IC value for 2019

168.74

MNiSW value

70
Average times from:
submission to 1st decision, 3 days
submission to 1st reviews, 21 days
acceptance to online first publication, 8 days
acceptance to final publication, 90 days

Manuscript acceptance rate: 26%
Opinie i stanowiska ekspertów
Ministry of Science and Higher Education logo
The journal receives funding from the Ministry of Science and Higher Education for promoting scientific research (692/P-DUN/2019)