Kongres PTK

Materiały prezentowane podczas XXIV Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Online

16-19 września 2020


Sesja satelitarna


Sesja satelitarna


Sesja satelitarna


Sesja satelitarna


Sesja satelitarna


Sesja satelitarna


Sesja satelitarna


Sesja satelitarna


Sesja satelitarna


Sesja satelitarna


Sesja satelitarna


Sesja satelitarna


Sesja satelitarna


Sesja satelitarna


Sesja satelitarna


Sesja satelitarna


Sesja satelitarna


Sesja satelitarna


Sesja satelitarna


Sesja satelitarna


Sesja satelitarna


Sesja satelitarna


Sesja satelitarna

Cover
Cover