Wiązanie T3 i T4 z białkami w surowicy. TBG – globulina wiążąca tyroksynę, TTR – transtyretyna

 Wiązanie T3 i T4 z białkami w surowicy. TBG – globulina wiążąca tyroksynę, TTR – transtyretyna