O nas

Medycyna Praktyczna jest wiodącym krajowym wydawcą literatury fachowej, największym polskim centrum informacji medycznej dla lekarzy. Nieprzerwanie od 1991 roku publikujemy cenione w środowisku medycznym czasopisma, książki, prowadzimy też portal dla lekarzy i pacjentów mp.pl.
MP jest w Polsce pionierem i propagatorem idei evidence-based medicine, czyli praktyki medycznej opartej na wiarygodnych i aktualnych publikacjach, a także współzałożycielem Polskiego Instytutu EBM.
Badania czytelnictwa wykazują, że ponad 90% lekarzy podejmuje decyzje diagnostyczne lub terapeutyczne z wykorzystaniem publikacji Medycyny Praktycznej.
Miesięcznik Medycyna Praktyczna jest spośród wszystkich periodyków przeznaczonych dla lekarzy czasopismem najczęściej prenumerowanym i regularnie czytanym, najczęściej wskazywanym jako źródło aktualnych wytycznych, najczęściej wybieranym przy podejmowaniu decyzji diagnostycznych i terapeutycznych, a także najczęściej polecanym innym lekarzom.

Rada naukowa MP to wybitne osobistości medycyny polskiej, reprezentujące najważniejsze specjalności medyczne, a w Międzynarodowej Radzie Naukowej Medycyny Praktycznej zasiadają profesorowie z USA, Kanady i Wielkiej Brytanii.
MP jest również twórcą aplikacji dla lekarzy (m.in. eMPendium łączącego wiedzę zawartą w najważniejszych publikacjach Medycyny Praktycznej z funkcjonalnością ułatwiającą pracę lekarza w gabinecie lub w przychodni), które są dostępne na komputery PC i urządzenia mobilne (telefony, tablety).
Medycyna Praktyczna tworzy również materiały edukacyjne dla pacjentów przygotowane we współpracy z doświadczonymi specjalistami i ekspertami z różnych dziedzin medycyny; materiały te są dostępne zarówno w formie drukowanej – jako pakiety bloczków dla lekarzy z kartami zaleceń dla pacjentów, jak i w formie elektronicznej – jako internetowe serwisy tematyczne dla pacjentów.
Medycyna Praktyczna stworzyła także największe w Polsce centrum szkoleniowe dla lekarzy – od 20 lat organizuje liczne konferencje ogólnopolskie oraz warsztaty edukacyjne poświęcone ważnym zagadnieniom klinicznym. Co roku w organizowanych przez Medycynę Praktyczną konferencjach bierze udział ponad 25 000 lekarzy różnych specjalności.

Utworzony pod auspicjami Medycyny Praktycznej Instytut Ratownictwa Medycznego jest uznanym w Polsce ośrodkiem szkolącym lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych w zakresie ratownictwa medycznego.
Programy edukacyjne aprobowane przez Krajową Komisję ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego cieszą się od lat uznaniem środowiska medycznego. Certyfikaty ich ukończenia otrzymuje ponad 4 200 lekarzy rocznie.
Portal internetowy www.mp.pl jest najczęściej odwiedzanym profesjonalnym medycznym serwisem internetowym w Polsce – regularnie korzysta z niego ponad 2/3 lekarzy internautów*.
Medycyna Praktyczna jest także instytucją, z inicjatywy której powstała Polska Misja Medyczna podejmująca działania o charakterze humanitarnym, prowadzone między innymi na terenie Afganistanu, Iraku, Rumunii, Algierii, Iranu, Ugandy, Zambii, Gruzji, Indii, Haiti, Jamajki, Azerbejdżanu, Ukrainy, Kenii, Libanu, Senegalu, Tanzanii, Jordanii, Papui Nowej Gwinei, Malawi czy Mjanmy. Dotychczasowa wartość pomocy udzielonej przez Polską Misję Medyczną wynosi 30,6 mln złotych.


Od pierwszych dni rosyjskiej agresji na Ukrainę Medycyna Praktyczna prowadzi również wspólnie z Instytutem Ratownictwa Medycznego zbiórkę funduszy na zakup materiałów opatrunkowych, leków, narzędzi i zestawów chirurgicznych dla szpitali w Charkowie, Kijowie, Odessie i Lwowie, a także zespołów ratowniczych pracujących w obszarach objętych działaniami wojennymi. Łączna wartość przekazanego dotychczas sprzętu i materiałów medycznych wynosi niemal 20 mln PLN.

*Źródło: Wyniki z badania syndykatowego przeprowadzonego przez Ipsos Sp. z o.o. na ogólnopolskiej próbie lekarzy N=239 w październiku 2022 r.