Tabela II.A-2. Rodzaje odporności nabytej

 

Naturalna

Sztuczna

czynna

komórki pamięci immunologicznej powstają w wyniku przebycia choroby zakaźnej

komórki pamięci immunologicznej powstają w wyniku podania szczepionki

bierna

przeciwciała matczyne są przekazywane do krążenia płodowego (IgG) lub z mlekiem matki do przewodu pokarmowego dziecka (IgA2)

podanie preparatu przeciwciał odpornościowych (ludzkich, zwierzęcych lub rekombinowanych)