Tabela. Podsumowanie zalecanych metod pomiaru temperatury w zależności od wieku dziecka

Wiek

Zalecana metoda

od urodzenia do 2 lat

pomiar w odbytnicy
pomiar w okolicy tętnicy skroniowej lub pod pachą (przesiewowy)

3–5 lat

pomiar w uchu lub jamie ustnej
pomiar pod pachą lub w okolicy tętnicy skroniowej (przesiewowy)
pomiar w odbytnicy w razie potrzeby weryfikacji

>5 lat

pomiar w jamie ustnej lub w uchu
pomiar pod pachą, w okolicy tętnicy skroniowej (przesiewowy)
pomiar w odbytnicy w razie potrzeby weryfikacji