Tabela 1.5-1. Rozpoznanie tachykardii w zależności od wieku (liczba uderzeń/min) według Harriet Lane Handbook

noworodki: 1–2 dni: >159/min, 3–6 dni: >166/min, 1–3 tygodni: >182/min

niemowlęta: 1–2 miesięcy: >179/min, 3–5 miesięcy: >186/min, 6–11 miesięcy: >169/min

małe dzieci: 1–2 lat: >151/min, 3–4 lata: >137/min

dzieci: 5–7 lat: >133/min, 8–11 lat: >130/min, 12–15 lat: >119/min

młodzież >16 lat i dorośli: >100/min